fbpx

วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการงาน และ ชีวิต

วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการงาน และ ชีวิต

หนังสือเรื่อง “Who Moved My Cheese?” พูดถึงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลย ซึ่งแต่คนละจะมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน หรือไม่สามารถรับมือได้เลย เพราะความเคยชินกับอะไรเดิมๆ ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง ทั้งการกระทำและความคิด …กลัวการเปลี่ยนแปลง

หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้มีความสุขอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น…จงมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง

“การมีเนยแข็งทำให้มีความสุข”

“ยิ่งเห็นเนยแข็งสำคัญมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งยึดติดเท่านั้น”

“ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ไม่รอด”

“จะทำอะไร ถ้าไม่กลัว”

“จงดมเนยแข็งอยู่เสมอ จะได้รู้เมื่อมันเริ่มเก่า”

“มุ่งไปในทิศทางใหม่ จะช่วยทำให้หาเนยแข็งใหม่ได้”

“สลัดความกลัวไป ก็จะเป็นอิสระ”

“จิตนาการว่ามีความสุขกับเนยแข็งใหม่ แม้ยังไม่พอ ก็จะช่วยนำทางเราได้”

นี้เป็นเพียงตัวอย่างเรียกน้ำย่อยให้กับเพื่อนๆ ที่จะเปิดใจรับหนังสือเล่มนี้ไปอ่านไว้สักเล่ม…