Project


Software & Application Development/Design
เราทำงานด้วยเทคโนโลยี, อุปกรณ์และคำแนะนำที่ดีที่สุดจากทีมงานของเราในด้าน Business Intelligent, System Integration, Custom Software Development และ IT Solutions ให้กับบริษัทลูกค้าทั้งภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ

Job Function:


ประเภทงาน:
Architect
ประเภทงานย่อย:
Development
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
1
เงินเดือน (บาท):
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์
ระดับตำแหน่งงาน:
Senior Level

Job Description:


 • พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของธุรกิจ
 • พัฒนาและดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • ส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด
 • จัดเตรียมและติดตั้งโซลูชั่นที่พัฒนาและ/หรือทดสอบแล้ว
 • พัฒนาแผนการปรับปรุง ประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของโซลูชั่นอย่างต่อเนื่อง
 • Requirement:


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ในการพัฒนาซอฟแวร์ แอพลิเคชัน และเว็บไซต์
 • ทำงานในด้านโปรแกรมเมอร์ในภาษา C# .NET
 • มีความสามารถในการเขียนด้วย C, C++
 • มีความรู้และประสบการณ์ใน PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Hibernate, Jasper Report
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • หากคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ (ขั้นต่ำ 1 ชนิด) Kubernetes / Docker / Kafka / Prometheus / Grafana จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Welfare Benefits:
  Contact Person

  ธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร
  (แนท)
  084-147-3407
  thanthip.s@aware.co.th

  พหลโยธินเพลส อาคารเลขที่ 408 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400