fbpx

Technology News

GDPR ย่อมาจาก General Data Protection Regulation หรือระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เป็นบทบัญญัติหลักภายในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล (DPA) กฏนี้เขียนขึ้นเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของพลเมืองของสหภาพยุโรปและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมีความโปร่งใสและปลอดภัยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล...

Answer: Probably.   GDPR is an expansive regulation that will be applied internationally (not just the EU). It is not exclusively dependent on where you do business or who you do business with but the activities that you do. This regulation applies to:   (1) A company or entity...

GDPR เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกนำไปใช้ทั่วโลก (ไม่ใช่แค่ใน EU) ไม่ได้ขึ้นอยู่ตำแหน่งที่ตั้งในประเทศที่คุณทำธุรกิจ หรือสัญชาติของพาร์ทเนอร์ที่คุณทำธุรกิจด้วย แต่ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่คุณทำ โดยระเบียบนี้ใช้บังคับกับ:...

  Business continuity planning is much more than just a fancy way of saying “Back-up”. Modern threats require modern solutions and proper BCP planning is no longer a nice to have, but a mandatory requirement for most businesses at some scale. If 2017 taught the cybersecurity...

  Keyword Research: But How?   Okay, so we have you sold on the whole idea of content at scale, but how do you pick what to write about? Surely we need some data. if you are not targeting search terms (what customers want to know) the whole...

Okay, so backlinks are hard work and you need traffic, sales and leads now! Well, we are here to help. In this article, we are going to share a little secret with you (even though we probably shouldn’t). If you want guaranteed (almost) first page...

จริงๆแล้ว Backlink เป็นงานที่หนักมาก แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือ การทำให้เกิดการขายและการได้ลูกค้ามุ่งหวังเข้ามาในตอนนี้ ถ้าคุณต้องการผู้ช่วยที่จะพาคุณขึ้นสู่อันดับแรกๆในหน้าค้นหา เรามาช่วยแล้ว! ในบทความนี้เราจะแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆกับคุณ (แม้ว่าเราไม่ต้องบอกก็ได้) ...

GDPR เป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราทราบดีว่าคุณอาจมีคำถามอยู่บ้างเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อม เราจะมาบอกถึงสิ่งที่เรารู้ว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อ Aware ต่อผู้เข้าชมและลูกค้าของเราได้อย่างบ้าง ...

เพื่อให้ Organic Growth ของเราเข้าตาและสอดคล้องกันในสายตาของ Google คุณจำเป็นต้องพิจารณาเพียง 3 แนวคิดหลักนี้ (1) Content at scale คือการผลิตเนื้อหาที่คนสนใจมานำเสนอ (2) Exposure of your content การนำเนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ใช่ (3) Backlink ลิงก์ย้อนกลับ – ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด แต่เดี๋ยวเราจะกล่าวมาถึงเรื่องนี้อีกที...