fbpx

Technology News

“HEARTBEAT” TO “HEARTBLEED”

Bug จากจังหวะหัวใจเข้าสู่ช่องโหว่หัวใจ ของ OpenSSL   HeartBleed Bug เป็นปัญหาหรือ bug ที่เกิดขึ้นใน ไลบรารีของ OpenSSL สำหรับใช้ในการเข้ารหัสลับข้อมูลผ่านโพรโทคอล SSL และ TLS ชื่อ HeartBleed Bug นั้นมาจากคำล้อเลียน ส่วนที่ทำหน้าที่ ที่เรียกว่า Heartbeat Extension ของ OpenSSL ซึ่งจะเป็นส่วนของการเชื่อมต่อ TLS/DTLS ที่เอาไว้ตรวจสอบว่า Host ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นยังทำงานและออนไลน์อยู่หรือเปล่า ช่องโหว่ที่ว่า จะมาจากขั้นตอนที่ Heartbeat extension นั้นจะอนุญาตให้ระบบที่ต้องการติดต่อกับเครื่องปลายทาง เครื่องต้นทางจะมีการส่งการร้องขอ เข้ามาเพื่อให้เครื่องปลายทางตอบกลับ แต่ขั้นตอนนี้จะมีความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล ทำให้ในกรณีที่เครื่องต้นทางที่มีการร้องขอ ได้ส่งการร้องขอเข้ามาที่เครื่องปลายทางในรูปแบบพิเศษ โดยไม่มีการระบุความยาวของข้อมูลที่ส่งกลับ หรือ มีการระบุความยาวของข้อมูลที่ส่งกลับมากกว่าขนาดของการร้องขอแบบปกติ เครื่องปลายทางจะไปอ่านและดึงข้อมูลจากหน่วยความจำของตัวเครื่องออกมา ซึ่งจะมีขนาดของข้อมูล 64 กิโลไบต์ และข้อมูลนั้นที่อยู่ในหน่วยความจำดังกล่าว จะถูกเก็บแบบไม่มีการเข้ารหัสลับ จากนั้น เครื่องปลายทางก็จะส่งข้อมูลดังกล่าว กลับไปให้เครื่องต้นทางที่ร้องขอ ถึงแม้ว่าขนาดของข้อมูล 64 กิโลไบต์ ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่มากพอสำหรับการนำไปใช้ แต่ทางแฮกเกอร์ก็ยังสามารถส่งการร้องขอ...

REFLECTED CROSS-SITE SCRIPTING – THE EASIEST WAY TO DISCOVER VULNERABILITY

Cross-Site Scripting (XSS) is a security weakness (Vulnerability) that takes advantage of dynamically generated Web pages. In an XSS attack, a malicious client-side script is embedded into a legitimate Web request. The script is activated when an unsuspecting Web browser later reads it. It manipulates...

WHAT THE CEO IS READING – LEAVING IT ALL ON THE FIELD

Leaving It All on the Field How do you effectively scale from running a small start-up to leading a huge organization? Former president of PayPal and SVP/general manager of eBay North America, Jeff Jordan talks about the challenges of running a fast-growing technology start-up and how to manage hyper-growth. “It’s the...

WHAT THE CEO IS READING – CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST

Expanding on the article from a few weeks ago today we share It’s amazing how many businesses underestimate the importance of culture. http://techcrunch.com/2014/04/12/culture-eats-strategy-for-breakfast/?ncid=tcdaily You can’t complain here,” Tamara explained. “If you see something wrong, you must fix it. We say it is a great opportunity to come up...

WHAT THE CEO IS READING – CULTURE EATS STRATEGY FOR LUNCH

Today’s article, ‘Culture Eats Strategy For Lunch’ is from fastcompany.com. The article was published in 2012, but the content is as relevant and important today as it was two years ago. ‘Culture Eats Strategy For Lunch’ explores how a vibrant culture provides a cooperative and collaborative environment for a brand...

VSAN คืออะไร

VSAN (Vmware Virtual SAN) เป็น Featureใหม่ ที่มาพร้อมกับ VMware Esxi 5.5 อยู่ใน vShpere kernel ซึ่งจะทำหน้าที่จัดการ storage ให้กับตัว vSphere Hypervisor โดยตัว VSAN จะนำเอา disk ใน ตัว Server มาทำการClustering เป็น pool ซึ่งทำให้สามารถใช้ Enterprise feature เกี่ยวกับ storage เช่น vSphere High Availability (vSphere HA),Vmware vSphere vMotion และVmware vSphere Distributed Resource Scheuler (vSphere...

WHAT THE CEO IS READING – THE WORDS WE USE

Welcome to our new blog series ‘What the CEO is Reading’. We’ve created this blog to share the business and tech news, reports and white papers our CEO, Steven Prussky is reading, with the hope that you find some insights and ideas that can be applied to...

DO YOU HAVE AN APP?

Let’s start with the obvious question; do you have a mobile strategy?  If your answer is no, then it’s probably time to hit the panic button.  Thailand’s smartphone penetration doubled and increased to 36% in 2013  24% of Thailand smart phones have data connection (this does not...

USING THE T-SQL MERGE STATEMENT

In SQL Server 2008, Microsoft added a new SQL query type: the MERGE statement.  This flexible query provides the ability to perform INSERTs, UPDATEs and even DELETEs all within a single statement.  Used in combination with Common Table Expressions (CTEs), this can be a powerful tool...

งานดีได้เพราะ CMMI

CMMI คืออะไร?  Capability Maturity Model Integration คือ ชื่อเต็มของเจ้า CMMI เกิดมาจาก CMM เป็นมาตราฐาน กระบวนการในการพัฒนางาน หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่า “ขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ดีควรทำอย่างไร?” นั้นเอง การทำงานทุกอย่างหากมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ และมีการเขียนรายละเอียดของกระบวนการ ทำงานนั้นๆ ไว้ โดยผู้ร่วมงานหรือคนในทีมปฎิบัติตามกระบวนนั้น อย่างเคร่งครัด ก็จะทำให้งานที่ออกมาได้มาตราฐาน   5 LEVELS: CMMI 5 LEVELS นี้จะเป็นตัวบอกถึงภาวะกระบวนการขององค์กรว่าจัดอยู่ในระดับไหน!!!  CMMI Level 1 Initial เป็นระดับเริ่มต้นที่ไม่มีการกำหนด Process Area CMMI Level 2 Managed มี Process Area 7 กลุ่มพื้นฐาน ที่องค์กรต้องปฎิบัติ Requirements Management Project Planning Project Monitoring and...