fbpx

Technology News

ธุรกิจเล็กคิดใหญ่จะทำยังไงกับ Big Data?

Photo credit: freepik.com เป็นแค่ธุรกิจเล็กๆจะเริ่มทำ Big Data ได้อย่างไร?   Big Data ไม่ได้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเท่าไหร่ หากผู้ประกอบการสามารถเก็บพัฒนาข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างแม่นยำ ก็ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ และช่วยสร้างความแตกต่างทำให้ธุรกิจกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นออกมาจากคู่แข่งได้อีกด้วย   หากยังนึกไม่ออกลองเริ่มต้นจากวิธีการง่ายๆเหล่านี้   1. ตั้งเป้าหมายถึงสิ่งเล็กไว้ก่อน ในช่วงเริ่มต้นคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ที่สุด แต่การตั้งเป้าเล็กๆ ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่าเราต้องการที่จะรู้เรื่องอะไร เพื่อแก้ปัญหาสิ่งไหน   2. วางแผนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มีอยู่ ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหน้าร้าน หลังร้านมีอะไรบ้าง ให้วางแผนการรวบรวมข้อมูล นอกจากนั้นการรู้จักหาข้อมูลจากแหล่งอื่นบนออนไลน์ เช่น เทรนด์ที่ใช่จาก Google trend หรือการใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเพื่อดูว่าผู้คนพูดถึงสิ่งที่ต้องการด้วยคำว่าอะไรบ้าง 3. จับตาความเคลื่อนไหวและเข้าใจแหล่งที่มาของข้อมูล ใช้ Social Media ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ทั้งลูกค้า คู่แข่ง หรือประเด็นที่คนส่วนใหญ่กำลังพูด ถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับธุรกิจของคุณ   4. ฝึกหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เราจะนำข้อมูลทางตรงและทางอ้อมมาลองหาความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างไร ยิ่งเริ่มเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดี ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน มีส่วนไหนที่ถ้าคุณปรับการทำงานแล้วจะได้ข้อมูลที่เราคิดว่าต้องการอย่างแท้จริง   5. จำลองข้อมูลขึ้นมา เพื่อให้คุณเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น และเห็นภาพรวมว่าจะนำข้อมูลไปใช้ในทางไหน ระหว่างทางก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ   6....

Big Data สำหรับธุรกิจองค์กรเริ่มต้นอย่างไร?

Photo credit: freepik.com      ถ้าสนใจจะเริ่มทำ Big Data สำหรับธุรกิจองค์กร ต้องทำอย่างไร?   มีสามสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนเริ่มต้นทำ Big Data   การวางแผนและกำหนดโครงสร้างการเก็บรวบรวมข้อมูล จริงๆแล้วข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามาก คุณควรวางวัตถุประสงค์และกำหนดเป้าหมายว่าต้องการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ทำอะไร มีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ หาต้นของปัญหาว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จะเก็บข้อมูลสำคัญที่นำมาใช้ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้จากขั้นตอนไหน จากนั้นคุณก็ลองกำหนดการจัดการบริหารข้อมูลที่คุณจะได้มา วางโครงสร้างและรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน วางโอกาสให้ถูกที่ถูกเวลา โดยเฉพาะข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทางธุรกิจ และควรวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของนโยบายที่รองรับการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ด้วย วางแผนการเก็บสำรองและวิเคราะห์ข้อมูล คุณมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่จะรองรับข้อมูลระดับ Big Data หรือไม่ คุณวางแผนไว้อย่างไรบ้าง เช่น การกำหนด Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บสำรองข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดเก็บ การสำรองและสถานที่ในการทำสำรองข้อมูล นอกจากนั้นการมี Software ที่เหมาะสมเพื่อทำการจัดเก็บ แยกแยะ ประมวลผล ติดตาม ตรวจสอบ...

ประโยชน์ของ Big Data และประเด็นคำถามที่น่าสนใจ

Photo credit: freepik.com Big Data ก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจได้อย่างไร   เหล่านี้คือประโยชน์ของ Big Data ล้วนๆที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริงกันแล้ว   ธุรกิจจะเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพราะเราสามารถทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าทั้งหมดได้ว่ามีการเลือกสินค้าอย่างไร เช่น พิจารณาอย่างไร ตัดสินใจซื้อได้อย่างไร ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่มีคืออะไร ลูกค้าซื้อสินค้าไหนทดแทนสินค้าของเรา และแนวโน้มที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าใกล้เคียง ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดได้ดีขึ้นอีกด้วย ธุรกิจสามารถคาดเดาแนวโน้มของกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ คุณควรเปิดใจให้กว้างและยอมรับว่าอะไรๆ ก็เป็นข้อมูลทั้งนั้น แล้วเราจะรู้กระแสได้อย่างไร ก็ได้จากข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากโซเชียลมีเดีย ทั้งที่นิยมอยู่ และที่กำลังจะเป็นที่นิยม หากเราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที จะทำให้เรากลายเป็นผู้นำเทรนด์ไปแบบติดลมบนเลยทีเดียว ธุรกิจสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่การเป็นผู้นำหรือผู้ตามกระแส แต่ Big Data สามารถช่วยให้องค์กรรับมือกับปัญหาในอนาคตได้ ตรงนี้หากวิเคราะห์ได้ถูกต้องสามารถพาธุรกิจไปสู่การปรับตัวที่จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับนโยบาย วิธีการบริหารจัดการ รวมไปถึงการวางยุทธศาสตร์ขององค์กรให้กลายเป็นองค์กรที่พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก Big Data เข้ามาช่วยเพิ่มการตัดสินใจ...

คุณลักษณะและกระบวนการเจาะ Big Data มาใช้งาน

Photo credit: freepik.com   คุณลักษณะสำคัญ 4 อย่างของ Big Data   Big Data มีคุณลักษณะสำคัญอยู่ 4 อย่างคือ ต้องเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา (Velocity) และยังไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ (Veracity)   ข้อมูลมากมายมหาศาลเป็นอย่างไร (Volume)   ข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ได้มาจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลจากทุกแผนก การเงิน บัญชี ฝ่ายขาย การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ หรือ จากบทสนทนาของเรากับลูกค้าใน Social Media ทั้งหมด ไม่ว่าจะแบบ Online หรือ offline ไปจนถึง URLs ที่คุณ Bookmarks เอาไว้ จะจัดเก็บในรูปแบบไหนประเภทใดก็ได้ ซึ่งในแต่ละวันข้อมูลใหม่พวกนี้ก็จะมีเข้ามาตลอด วันหนึ่งก็ถือว่ามากมายแล้ว...

ฺBig Data คืออะไร?

  Photo credit: freepik.com ทำไมต้อง Big Data? คุณเป็นลูกค้าของธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ Netflix, Youtube, Facebook, Twitter, Google, Walmart, Satrbucks หนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จคือ Big Data พวกเขามีข้อมูลในมือจำนวมหาศาล สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆจากผลประมวลจากข้อมูลเหล่านั้น ไม่ใช่แค่ต่างชาติเท่านั้นที่กระโจนเข้าสู่เรื่องราวของ Big Data ในประเทศไทยก็เช่นกัน การตื่นตัวในการนำข้อมูลไปใช้ของภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น เป็นหนึ่งสิ่งที่สะท้อนความสำคัญและการเติบโตของ Big Data ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center) เมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผ่านมา พบว่าบริษัทชั้นนำของไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวม 62 แห่ง กว่า 56% เริ่มใช้ Big Data เพื่อพัฒนาการขายและการตลาดเป็นหลัก และใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงสินค้า/ บริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ภาคการผลิตสนใจนำข้อมูล...

HTTPS: Naming and Shaming Unsecured Sites

  Starting July, with the update of the Chrome 68 browser, internet users are going to be notified with a “Not Secure” alert when browsing non HTTPS-encrypted sites.   Google has been nudging webmasters towards more secure policies, but this marks the most significant push as SSL/TLS certification...

ปลอดภัยกว่าเมื่อท่องเว็บไซต์ผ่าน HTTPS

  ปลอดภัยกว่าเมื่อท่องเว็บผ่าน HTTPS: แม้แต่ Google Chrome ยังซีเรียสด้วยเลย ความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงไหน?   อยู่ตรงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอยู่เสมอ ซึ่งการค้นหาอาจใช้ผ่าน Chrome, Internet Explorer, Firefox, Microsoft Edge, Safari และอื่นๆ จากข้อมูลปี 2017 พบว่าสัดส่วนผู้ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์บน Desktop นั้น Google Chrome ขึ้นเป็นผู้นำ Edge แม้ว่าที่ผ่านมาจะขยายตัวช้า แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเที่ยบกับเจ้าอื่นๆ   ที่มาสถิติ: http://www.flashfly.net/wp/179529   แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการค้นหาข้อมูลนำไปสู่กับดักบางอย่างที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว? และในที่สุดอาจกลายมาเป็นเหยื่อในโลกไซเบอร์ แล้วเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นได้ยังไง เกิดขึ้นจากการเสิร์ชนี่แหละ กระนั้นก็ตามตอนนี้ Google Chrome ช่วยกรองความปลอดภัยนั้นๆมาให้ผู้ใช้แล้ว   เรื่องมีอยู่ว่า Emily Schechter ผู้จัดการผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยของ Chrome แจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านบล็อกโพสต์ว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 นี้เป็นต้นไป เว็บไซต์ใดๆก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย...

The 7 Pillars of GDPR Compliance

If you have read our previous article, about if you need to comply with GDPR and have reached the conclusion GDPR is mandatory for you - these are 7 principles (we call them pillars of the GDPR) as outlined by the ICO. The GDPR is formulated...

ทำไม GDPR จึงสำคัญสำหรับธุรกิจ? – ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและไอทีควรทราบอะไรบ้าง

GDPR ย่อมาจาก General Data Protection Regulation หรือระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เป็นบทบัญญัติหลักภายในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล (DPA) กฏนี้เขียนขึ้นเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของพลเมืองของสหภาพยุโรปและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมีความโปร่งใสและปลอดภัยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล...

Do I need to comply with GDPR?

Answer: Probably.   GDPR is an expansive regulation that will be applied internationally (not just the EU). It is not exclusively dependent on where you do business or who you do business with but the activities that you do. This regulation applies to:   (1) A company or entity...