fbpx

Technology News

GDPR เป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราทราบดีว่าคุณอาจมีคำถามอยู่บ้างเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อม เราจะมาบอกถึงสิ่งที่เรารู้ว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อ Aware ต่อผู้เข้าชมและลูกค้าของเราได้อย่างบ้าง ...

เพื่อให้ Organic Growth ของเราเข้าตาและสอดคล้องกันในสายตาของ Google คุณจำเป็นต้องพิจารณาเพียง 3 แนวคิดหลักนี้ (1) Content at scale คือการผลิตเนื้อหาที่คนสนใจมานำเสนอ (2) Exposure of your content การนำเนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ใช่ (3) Backlink ลิงก์ย้อนกลับ – ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด แต่เดี๋ยวเราจะกล่าวมาถึงเรื่องนี้อีกที...

By now, you’ve probably heard of the General Data Protection Regulation (GDPR) and we know you might have a few questions about how to prepare for it. Here’s what we know about how it might affect Aware, our visitors and our clients....

เมื่อคุณวางแผนการใช้คำค้นหลักเสร็จแล้วก็จัดการวางแผนทำเนื้อหา+ภาพประกอบให้สอดคล้องกัน แล้วเริ่มต้นสร้างสรรค์ Content ของคุณได้เลย โดยทั่วไปจะทำในรูปแบบของ Blog Post...

หากคุณมีไอเดียเนื้อหาหลากหลายมากๆ คุณจะเลือกเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? แน่นอนว่าเราต้องการข้อมูลอะไรสักอย่าง แต่ถ้าคุณไม่ได้กำหนดเป้าหมายของคำค้นหา หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการทราบ ต่อให้เขียนอะไรก็จะไปไม่ถึงความต้องการของผู้อ่าน ทุกอย่างที่ทำมาก็สูญเปล่า...

Earlier this week, a hacking syndicate dubbed "Orangeworm" started targeting healthcare, IT service providers and related industries across Asia, Europe, and the United States in what appears to be a meticulously planned and targeted campaign.   Researchers from Symantec found the Kwampirs malware on series of medical...

IT Outsource เป็นงาน IT อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะทำให้หลายๆคนตั้งตัวได้ หรือแม้กระทั่งขยับขยายไปทำอาชีพสาย IT ในฝันได้ เพราะ IT Outsource จะเปิดประตูสู่โอกาสเหล่านั้น...

Over 157,000 companies and over 50,000 in the past 12 months have made the switch away from their legacy back up software for the transformative Veeam solution. Businesses just like yours are modernizing their data centers with cutting-edge cloud technologies to meet the demands of...