fbpx

Technology News

คุณรู้หรือไม่ว่าเว็บไซต์ที่เราใช้กันอยู่เป็นเพียงส่วนน้อยของอินเทอร์เน็ตทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในโลก หากเปรียบก็เหมือนกับพื้นผิวมหาสมุทรที่เรามองเห็นเท่านั้นเอง ภายใต้มหาสมุทรนี้ก็ยังมีส่วนลึกของก้นบึ้งที่ไม่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปและไม่สามารถเข้าถึงได้...

ปัจจุบันโลกดำเนินไปด้วยข้อมูล จะเห็นได้ว่าโลกเรากลายเป็นสังคมแห่งการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารจึงมีความสำคัญต่อการวางแผน ระบบการทำงานและการบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีความจำเป็นต้องมีข้อมูลไว้ในครอบครองไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ถูกครอบครองเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และนี่เป็นที่มาของปัญหาในเรื่องการเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่หลายองค์กรสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วมากเพียงแค่เชื่อมต่อก็แลกเปลี่ยนได้ทันที ...

แม้ว่าสองเรื่องนี้ดูจะมีที่มาแตกต่างกัน แต่ความสอดคล้องนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจาก Industry 4.0 นั้นส่งผลกับ Thailand 4.0 ด้วยและเพื่อให้ประเทศของเราสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันของโลกในปัจจุบัน ...

The move towards Thailand 4.0 is something that is close to Aware’s heart – the rise of technology, innovation and smart business in Thailand. We know the small part we can play in helping make this happen....

Gozi (Ursnif) is a notorious and widely distributed banking trojan. It is so widely distributed that, according to IBM, it makes up 25% of all malicious activity targeted towards financial institutions and has been on the threat landscape for multiple years....

Full facility malware builders are changing how scammers and hackers are gaining access to your devices. Worryingly, these malware builders are free, easy-to-access and particularly pernicious – capable of large-scale infections....

การบริการบนโลกออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ Service ที่เรารู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่ามันเก็บอยู่ที่ไหน ยกตัวอย่างเช่น การใช้บริการ Hotmail, Gmail, Dropbox, Google Drive หรือแอปพลิเคชันที่มีการบันทึกและประมวลผล ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ Cloud โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลย ความจริงแล้วหลายคนยังนึกภาพไม่ออกด้วยซํ้าว่าถ้าหากขาดระบบ Cloud ไปชีวิตจะเป็นอย่างไร...

  Understanding the latest developments in AI can be overwhelming. It seems as if every day there is a new news segment about self-driving cars, warehouse robots, and smart algorithms. Through the smog of confusion, the wider picture of AI can be boiled down to two...

By now you’ve heard of AI, a technological change that may represent the most significant shift in both our business and personal lives of our (or any) generation. But did you know, not all AI is created equal?   One thing is for certain, AI has become...