fbpx

Technology News

11 เหตุผลทำไมใครๆก็อยากเป็น Software Tester

สำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะเดินเส้นทางสายไหนดีหรือกำลังเล็งตำแหน่งงาน Software Tester อยู่ล่ะก็ เรามีเหตุผลที่น่าสนใจมาบอกถึงข้อดีของงานนี้กัน...

11 สิ่งพึงระวังในยุคสังคมไร้เงินสด

ในยุค 4.0 ประเทศเข้าสู่สังคมดิจิทัล พวกเราส่วนใหญ่หันมาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเรามีมือถือหรือสมาร์ทโฟนกันแทบทุกคน และเชื่อว่าหลายคนเคยทำธุรกรรมทางการเงินทั้งซื้อ-ขาย โอน-รับเงิน หรืออาจจะทำไปจนถึงการลงทุนกันสักครั้งแหละน่า...

8 เทคนิคการตั้งพาสเวิร์ด (รหัสผ่าน) ให้ปลอดภัย

พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านที่คุณมีอยู่ปลอดภัยดีแล้วรึยัง? เรื่องของการโจรกรรมผ่านทางออนไลน์หรือภัยทางไซเบอร์สามารถป้องกันได้โดยเริ่มจากตัวเราว่าจะตั้งพาสเวิร์ด (รหัสผ่าน) อย่างไรให้ปลอดภัย? เรามีเทคนิคการตั้งรหัสผ่านมาแนะนำให้คุณ...

Google My Business คืออะไร

Google My Business คือบริการฟรีจาก Google ที่ช่วยสนับสนุนร้านค้าและธุรกิจท้องถิ่นให้สามารถเพิ่มข้อมูลธุรกิจลงในฐานข้อมูลของ Google และจะแสดงผลเมื่อมีการค้นหา “ชื่อธุรกิจของคุณ” ที่เพิ่มลงไปแล้ว ซึ่งข้อมูลของธุรกิจคุณจะปรากฏบนผลิตภัณฑ์ในเครือต่างๆ ของ Google เช่น บน Google Maps และ Google Search ทั้งแผนที่ ชื่อธุรกิจ เวลาทำการ นอกจากนี้ Google ได้เพิ่ม Feature ใหม่ที่เรียกว่า “Post” ซึ่งทำให้ธุรกิจของคุณสามารถใส่ โปรโมชั่น หรือ ข้อมูลเพิ่มเดิม ได้มากขึ้น...

ธุรกิจเล็กคิดใหญ่จะทำยังไงกับ Big Data?

Big Data ไม่ได้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเท่าไหร่ หากผู้ประกอบการสามารถเก็บพัฒนาข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างแม่นยำ ก็ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ และช่วยสร้างความแตกต่างทำให้ธุรกิจกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นออกมาจากคู่แข่งได้อีกด้วย...

Big Data สำหรับธุรกิจองค์กรเริ่มต้นอย่างไร?

มีสามสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนเริ่มต้นทำ Big Data วางแผนและกำหนดโครงสร้างการเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บสำรองและวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดผู้ดูแลและบริหารจัดการ...

ประโยชน์ของ Big Data และประเด็นคำถามที่น่าสนใจ

ประโยชน์ของ Big Data ล้วนๆที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง พร้อมประเด็นคำถามที่น่าสนใจต่อ Big Data คุณจะเอาไปใช้ให้ได้อะไร วิธีการ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ...

คุณลักษณะและกระบวนการเจาะ Big Data มาใช้งาน

Big Data มีคุณลักษณะสำคัญอยู่ 4 อย่างคือ ต้องเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา (Velocity) และยังไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ (Veracity) นอกจากนั้นกระบวนการจาก Big Data สู่ความสัมพันธ์ของข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้...

Big Data คืออะไร?

ทำไมต้อง Big Data? คุณเป็นลูกค้าของธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ Netflix, Youtube, Facebook, Twitter, Google, Walmart, Starbucks หนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จคือ Big Data พวกเขามีข้อมูลในมือจำนวมหาศาล สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆจากผลประมวลจากข้อมูลเหล่านั้น...

HTTPS: Naming and Shaming Unsecured Sites

  Starting July, with the update of the Chrome 68 browser, internet users are going to be notified with a “Not Secure” alert when browsing non HTTPS-encrypted sites.   Google has been nudging webmasters towards more secure policies, but this marks the most significant push as SSL/TLS certification...