fbpx

Technology News

กระแสของ Blockchain และตัวอย่างที่น่าสนใจ

เราอาจกล่าวได้ว่า ถ้า Blockchain สามารถนำมาซึ่งคุณค่า มีความน่าเชือถือ และสร้างความไว้วางใจให้กับวงการธุรกรรมทางการเงินได้มากขนาดนั้น ทั้งๆที่เรื่องเงินๆทองๆนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ถ้าลองนึกภาพให้เราถอดเรื่องของการเงินออก แล้วนำระบบ Blockchain ไปใช้กับธุรกรรมอื่นแทน ธุรกรรมนั้นจะน่าสนใจมากแค่ไหน...

Blockchain และ Bitcoin เกี่ยวข้องกันอย่างไร

Bitcoin คืออะไร จากประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจของโลกทำให้เราตั้งคำถามว่า เงินประเภทไหนที่ไม่ต้องมีรัฐบาลมาคอยค้ำ ไม่ต้องมีทองคำมาเป็นประกันก็สามารถน่าเชื่อถือได้ด้วยตัวมันเอง เงินประเภทไหนที่จะมีคุณสมบัติหายาก ปลอมแปลงไม่ได้ และแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ ได้ แบบที่เราทำกับทองคำได้ จึงเป็นที่มาของ Bitcoin เงินตราทางเลือกที่เป็นของมหาชน...

ลักษณะการทำงานของ Blockchain

บทความนี้เราจะอธิบายลักษณะการทำงานของ Blockchain เพื่อให้คุณได้มองภาพออกง่ายขึ้นว่าการรับส่งข้อมูลนั้นมีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง...

รู้จัก Blockchain ตั้งแต่ต้น

Blockchain คืออะไร ความน่าสนใจของ Blockchian อยู่ตรงไหน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมคนพูดถึงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงสำหรับยุคนี้ เวลาที่เราได้ยินคำนี้มักจะมีคำ��ื่นพ่วงมาด้วย เช่น Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัล สองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร เราจะท้าวความสั้นๆสักสองสามบทความเพื่อปูเนื้อหาเบื้องต้นถึงที่มาที่ไป ใจความสำคัญของระบบนี้คืออะไรกันแน่ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าคนยุคนี้จะเอา Blockchain ไปทำอะไรต่อไปในอนาคต...

Ransomware: The Stats

Ransomware: The Stats. from Aware Group Worried about the Ransomware threat? Download the Ransomware Beginner's Guide Here: http://bit.ly/2kZbB6k ...

Microsoft Calling Time on Office 2007

  Microsoft Ending Support on Office 2007 & Windows 10   The end is nigh! A decade after its release date, Microsoft have announced the extended support of Office 2007 has finally drawn into a close – there will be no further updates on the platform. With extended...

The Benefits of Outsourcing your IT Security

Let’s be frank, Cybercriminals are relentlessly hacking websites, cracking databases, infiltrating mailboxes and sending an assortment of nasty viruses around the clock. Typically, only the largest of companies can afford to match the hackers round-for-round, 24/7....

The Real Cost of Ransomware: Small Businesses Big Ransomware Bill

2016 was a big year for ransomware, a record ransom haul and costs swelling to a staggering $1 billion dollars, a 300% rise on 2015. This year’s heists carried on in the same vein, with high-profile businesses targeted throughout quarter 1 and quarter 2, notably...

Vishing: The New Generation of Phone Scams Pushing Thailand’s Buttons

Reading this, you’ve probably experienced a shady call or two, phone scams are nothing new from boiler room boys promising the next hot stock (financial fraud) to paid-for horoscope subscriptions (cramming), technological advances have always been a useful weapon in any conman’s arsenal....

Protect yourself from Business Email Compromise:

Protect yourself from a scam on the rise, BEC or Business Email Compromise is the cyber fraud of the internet age, a highly effective, cheaply orchestrated scam that is costing businesses billions. For those now versed in the basics of a BEC scam, we have...