fbpx
Cloud Solution

IT Outsourcing

Aware Outsourcing

Inquire Here
EN |TH

ลดภาระงานด้าน IT แบบครบวงจร

ลดภาระงานด้าน IT แบบครบวงจรด้วยการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรด้าน IT ที่ยืดหยุ่นได้ของ Aware วันนี้ เราร่วมงานกับหลากหลายองค์กรชั้นนำในเอเชีย Aware เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้าน IT outsource โดยปัจจุบัน เราให้บริการแก่บริษัททางด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รวมไปถึงธนาคาร และบริษัททางด้านเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ

Aware เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์และเป็นอีกทางเลือกที่ชาญฉลาด ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน เรามุ่งสรรหาคนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน เริ่มงานได้ทันที ทีมที่ปรึกษาของเราจะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการผ่านการใช้และการให้บริการอย่างเหมาะสม วางใจได้ว่าคุณมีวิศวกรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT มาดูแลระบบให้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว

 • Application development and support | การพัฒนาและส่งเสริม Application
 • Business analysis | การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • Database design, administration, and maintenance | การออกแบบ บริหารและบำรุงรักษาฐานข้อมูล
 • eBusiness and web applications | การทำระบบเครือข่าย eBusiness และ Web Applications
 • Management consulting | การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
 • Project management | การจัดการโครงการ
 • Software quality assurance and testing | การประกันคุณภาพและการทดสอบ Software

ด้วยโปรแกรมการหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญและแม่นยำของเราช่วยให้คุณได้บุคคลากร Software Engineer  และ IT specialist  ที่พร้อมและสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ทันทีทั้งสำหรับโครงการระยะสั้นและระยะยาว

Cloud Solution

  Contact Aware Today


  Contact Us For Outsourcing / ติดต่อเรื่อง Outsource Staffing


  ลดภาระค่าใช้จ่าย

  ให้คุณเลือกใช้บุคคลากรได้ตามความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ ในขณะที่คุณสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องต่อไปในระยะยาวควบคู่ไปกับการควมคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้

  จัดสรรทรัพยากรแบบยืดหยุ่นได้

  เมื่อคุณได้วางแผนปรึกษางานกับทีมที่ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์การสรรหาบุคลากรของ Aware คุณสามารถเลือกบุคคลที่มีทักษะพิเศษเฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องตามที่โครงการต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพร้อมๆกับการจัดสรรทรัพยากรภายในของคุณ หากคุณมีความต้องแรงงานตามแนวโน้มความต้องของตลาดหรือความต้องการของแต่ละช่วงการดำเนินงาน  Aware สามารถเพิ่มเติมบุคลากรได้ทันทีเมื่อต้องใช้งาน และคุณสามารถไว้วางใจให้บุคคลากรที่เราจัดสรรปฏิบัติงานจนกว่าจะเสร็จสิ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ได้เป็นประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีคุณภาพ

  เริ่มงานได้ทันที

  เมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมของคุณต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆ ตามความต้องการที่แตกต่างไปของแต่ละโครงการ ให้ Aware เป็นที่ปรึกษา เพราะเราชำนาญการและเชี่ยวชาญในเรื่อง Software Platformหลากหลายประเภทที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและบรรลุเป้าหมายตามวัตุประสงค์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  The choice is yours. Choose Aware.

  • A collaborative approach
  • Proven success delivering mobile solutions for consumer and enterprise clients
  • Integration expertise in software and hardware
  • A single source of accountability – no multiple vendors