Current Openings

242 Job Opportunities
Programmer / Developer
151 vacancies
Tester
37 vacancies
Analyst
25 vacancies
Project Management
0 vacancy
Administrator
0 vacancy
DevOps
17 vacancies
Architect
1 vacancies
Support & Coordinator
8 vacancies
Others
3 vacancies

Career Advice

Interesting Articles to help with your careers. Updated regularly.

Pride Month 2021 | Aware People

June 2, 2021
by Matana Wiboonyasake

มิถุนายน หรือ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของเพื่อนๆ LGBTQ เพื่อสนับสนุนตัวตนและคุณค่าของแต่ละบุคคลโดยไม่มีคําว่าเพศสภาวะหรือรสนิยมทางเพศมาเป็นข้อจํากัด

Continue Reading

Resilience ล้มได้ลุกได้ แต่ขาดไม่ได้สำหรับยุคนี้ 

February 4, 2021
by Matana Wiboonyasake

ในภาวะหรือความไม่แน่นอนของโลกที่เกิดขึ้น เเต่ละคนรับมือเรื่องราวต่างๆได้ไม่เท่ากัน จริงอยู่ที่สถานการณ์และความสาหัสของแต่ละเรื่องราวย่อมแตกต่างกัน ในชีวิตของคุณเคยมีเรื่องไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำให้คุณล้มลงไปนอนกองกับพื้นไหม? 

Continue Reading

5 เหตุผลร่วมงานสาย e-Commerce ที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรพลาด

September 2, 2020
by Matana Wiboonyasake

จากความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งก่อนและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 (COVID-19) ในประเทศไทย กลายเป็นแรงผลักให้ผู้บริโภคหันมาช้อปปิ้งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แม้ว่าธุรกิจกลุ่ม e-Commerce มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี แต่คาดการณ์มูลค่าตลาด E-commerce ปี 2020 มีความเป็นไปได้ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 220,000 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 35% จากปี 2019 เลยทีเดียว แน่นอนว่าบุคลากรของตลาดงานด้านนี้ย่อมเป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา ราวกับว่าคนทำงานสายนี้สะกดคำว่า ‘ตกงาน’ กันไม่เป็นเลยทีเดียว หากคุณยังไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตลาดงานนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก! เพียงหาทางและโอกาสให้เข้าไปร่วมงานกับบริษัทเหล่านั้นให้ได้ก็พอ

Continue Reading

Join Our Community

Fresh content daily

1255
Likes

3258
Followers

385
Followers