fbpx
Cloud Solution

ERP Solutions

SAP Business One

EN |TH

ERP Solution ที่จัดการธุรกิจได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในราคาที่คุณเข้าถึงได้

ในขณะที่ธุรกิจของคุณกำลังเติบโตไปพร้อมกับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นและกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ จึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ SAP Business One ถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็น ERP Solution ครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจนทุกกระบวนการทำงานด้วยมุมมอง 360 องศา ตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ สินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการโครงการ จนถึงฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดการผสานการทํางานของแผนกต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน มีฟังก์ชั่นการใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล แตกต่างกับการใช้งานโปรแกรมทางบัญชีและ spreadsheets ที่มีข้อจำกัดมากมายในการใช้งาน

SAP Business One มีการจำหน่ายผ่านคู่ค้าพิเศษเช่น Aware – พาร์ทเนอร์ของ SAP ที่สามารถช่วยเหลือปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจให้คุณได้ตั้งแต่เริ่มต้นและช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทันที

 

SAP Business One: พร้อมติดตั้งและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

เมื่อก่อน ERP Solution มักมีราคาแพง ติดตั้งยาก ต้องใช้ความพยายาม และใช้เวลาอย่างมากกว่าจะนำข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ได้ มีเพียงแต่ธุรกิจข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่สามารถใช้ผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ แต่ปัจจุบัน SAP Business One สร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการนำเสนอ ERP Solution ที่มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย แต่มีความยืดหยุ่นด้วยโซลูชันส่วนเพิ่มมากถึง 500 โมดูลที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ติดตั้งได้ทันทีและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

แพลตฟอร์มปฏิวัติวงการนี้มีสามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้ในราคาประหยัดและคุ้มค่าที่สุด เพราะ SAP Business One ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจึงมีต้นทุนการใช้งานต่ำ แต่เป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมการทำงานของทุกแผนกภายในระบบเดียว ใช้งานง่าย ปัจจุบันมีธุรกิจลูกค้าที่กำลังใช้ SAP Business One อยู่เกือบ 60,000 รายถึง 150 ประเทศ  และมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ SAP Business One มากถึง 800 รายที่พร้อมให้การช่วยเหลือคุณทั่วโลก – สามารถใช้งานได้ภายในไม่กี่วันหรือเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังติดตั้ง

มองเห็นภาพรวมของธุรกิจด้วยระบบข้อมูลธุรกิจแบบอัจฉริยะ

SAP Business One มีเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่าย ผ่านภาพรวมของข้อมูลที่สำคัญ ให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งองค์กร ฉะนั้นพนักงานที่ใช้งานสามารถเริ่มการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมั่นใจได้รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามรายรับ ต้นทุน กระแสเงินสด จึงช่วยดำเนินการแก้ไขอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสม

Aware ตระหนักดีว่าธุรกิจของคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ก็มักจะมีความท้าทายในการคัดรองการใช้ข้อมูลที่เปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ด้วย SAP Business One มีฟังก์ชันการใช้งานง่าย ช่วยให้คุณตอบคำถามที่เร่งด่วนที่สุด มีการแจ้งเตือนทุกขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจศักยภาพของธุรกิจและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ ทั้งหมดนี้รวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

SAP Business One คือคำตอบ เพราะเป็น ERP Solution ที่เข้าถึงได้ง่าย ให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมระบบ IT ต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจเข้าไว้ในระบบเดียวผ่านแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ในราคาประหยัดจ่ายแบบรายเดือน ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ ทำให้องค์กรมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นเหมาะสมต่อความต้องการ ไม่ว่าคุณต้องการลดหรือขยายขนาดธุรกิจ ทุกสิ่งเป็นไปได้

 

SAP Business One

ตอบทุกโจทย์อุตสาหกรรม :

SAP Business One is all about giving you the resources you need to make tangible business improvements across all business units and departments. Here’s how SAP Business One can make a difference to you.

Aware-web-icon-800px-Blue-Blue-financial

Financial Management:

SAP Business One มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินของคุณได้อย่างครบวงจรควบคู่ไปกับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ช่วยให้กระบวนการทางบัญชีให้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความรวดเร็วให้กับธุรกรรม เช่น การทำบัญชีแยกประเภทการบันทึกรายการประจำวัน การคำนวนภาษีและรายการสกุลเงินตราต่างประเทศ

 

คุณสามารถควบคุมธุรกรรมทางการเงินแบบเรียลไทม์ รายการเดินบัญชีและค่าใช้จ่าย ยอดคงค้าง อีกทั้งยังสามารถบริหารกระแสเงินสด ติดตามงบประมาณ และเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนงานเพื่อสะท้อนสภาวะของธุรกิจในเวลานั้น

Aware-web-icon-800px-Blue-Blue-service-e1556769568582-92x70

Customer Management:

เพราะลูกค้าสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต SAP Business One เห็นถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การส่งเสริมการตลาด การรับประกันสินค้าและข้อมูลการติดต่อ การจัดทำรายงานรายละเอียดการขาย การประเมินยอดขาย และการติดตามจนปิดการขาย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

Sample Template

Purchasing Control:

แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็ต้องการระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน SAP Business One สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมถึงการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

 

ระบบสามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้างอิงกับ POs วางแผนความต้องการสินค้าและจัดตารางเวลาเพื่อจัดซื้อตามความเหมาะสม

Aware-web-icon-800px-Blue-Blue-m-commerce

Inventory Overview:

SAP Business One สามารถแสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธีการใช้ต้นทุน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ FIFO และวิธีอื่น ๆ เพื่อควบคุมจำนวนสินค้าและตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มราคาหรือมอบส่วนลด และสามารถนำเสนอรายงานที่แสดงผลจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

รวมถึงการควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า – การบันทึกขั้นตอนการออกใบเสร็จ การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้า การฝากขาย สินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และอีกมากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

Aware-web-icon-800px-Blue-Blue-productivity

Business Intelligence:

SAP Business One มีเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ SAP Crystal Reports® ให้คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำเสนอรายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Office ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึง ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเลือกใช้งาน SAP HANA ซึ่งมีระบบประมวลผลบนหน่วยความจำช่วยให้การวิเคราะห์และนำเสนอรายงานสำาหรับ SAP Business One ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทั้งยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย สามารถกำหนดค่าต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยน ขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกของข้อมูลและเอกสารต่างๆ

Aware-web-icon-800px-Blue-Blue-design

Analytics and Reporting:

SAP Business One ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ รวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการณ์และฝ่ายการเงิน – ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งองค์กร ข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การเตือนทุกขั้นตอนการทำงานช่วยให้สามารถ รับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าใจ ศักยภาพของธุรกิจของคุณและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ

Industry Capabilities:

Retail: มอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคในทุกช่องทาง ยกระดับข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจาก POS เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งหมดของคุณตั้งแต่การนำสินค้าออกสู่ตลาดไปจนถึงห่วงโซ่อุปทาน

Wholesale: ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ผลิตธุรกิจค้าส่ง ช่วยปรับปรุงการวางแผนความต้องการ สินค้าคงคลังและช่วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน – สร้างความยืดหยุ่นและระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการให้ดีที่สุด

Manufacturing: ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้ด้วย SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรม การผลิตช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลา การผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างผลกำไรเพิ่ม มากขึ้น

Consumer Products: ควบคุมทุกขั้นตอนดำเนินการได้ตามความต้องการด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถคาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความต้องการ และนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้

Professional Services: จัดหาการบริการที่ได้มาตราฐานและมีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของคุณด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One สำหรับธุรกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษา สามารถสร้างกระบวนการที่มีมาตราฐาน การให้บริการ ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากร การบริหารโครงการ การออกใบเสร็จ และอื่นๆ

SAP Business One
Aware Web Icons - Grey Ball - Target Large

Competitive Advantage

ร่วมแข่งขันในเศรษฐกิจโลกด้วยการใช้นวัตกรรมทางธุรกิจที่ดีที่สุดแห่งยุค ที่ช่วยให้คุณคาดการณ์ ปรับตัว และคว้าโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ

SAP Business One

Connect your business

ให้ธุรกิจทั้งหมดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เพราะครอบคลุมการทำงานทุกแผนกภายในองค์กร

SAP Business One

Easy Access to Data

มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูลธุรกิจแบบอัจฉริยะ ทั้งระบบวิเคราะห์และนำเสนอรายงานได้อย่างชัดเจน งรวดเร็วและถูกต้อง

Aware’s ERP Solutions powered by SAP Business One

The choice is yours. Choose Aware.

  • A collaborative approach
  • Proven success delivering mobile solutions for consumer and enterprise clients
  • Integration expertise in software and hardware
  • A single source of accountability – no multiple vendors