fbpx

BIG DATA คืออะไร?

18 Mar BIG DATA คืออะไร?

ในปัจจุบัน การเติบโตอย่างรวดเร็ว จากหลายปัจจัย ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น คนมีการ ใช้สื่อทางสังคม ที่จะทำให้เกิด ความสำคัญมากขึ้น เป็นผลให้ ความหมายของ ข้อมูลที่ เป็นชนิดของ ” บิ๊กดาต้า ” ตัวเอง อีก

Bigdata

คุณลักษณะของ ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึง 3 V ด้วยกัน

  1. 1. Volume is massive
  2. 2. Velocity is data that changes quickly, such as information from Social Media.
  3. 3. Variety is the variety of formats such as Text, Excel, XML.

Big Data is beneficial to the organization.

ปัจจุบันมี เกิดขึ้นใหม่ หลัก ขั้นต่ำ รายวัน EB ( Exabyte ) หรือ 1018 ข้อมูล ความรู้ ที่มีคุณค่า เหล่านี้คือ ถ้า ใช้อย่างชาญฉลาด ปัจจุบัน การแข่งขันจะ รุนแรงและ วางไว้อย่างดี กลยุทธ์ นาที ใคร เร็วกว่าคู่แข่ง มีกว่า พร้อมที่ จะมี มันสามารถ ช่วงชิง ความได้เปรียบ ทางธุรกิจ ได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นเครื่องมือในการ ได้รับการจุด ถ้าเรา สามารถนำ ข้อมูลเหล่านี้ สามารถใช้ได้ทันทีสำหรับ การวิเคราะห์ และท่วงทำนอง จะได้รับประโยชน์ อย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่น

  1. สามารถคาดการณ์ ความต้องการของลูกค้า เป็น การเปลี่ยนแปลงใน ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
  2. การแสดง สามารถ วิเคราะห์ พฤติกรรมของลูกค้า ในการสั่งซื้อ ที่จะนำกลับ กลยุทธ์การตลาด
  3. เวลาในการตลาด ที่จะ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าต้องการ ในทันท่วงที ในเวลา

Collecting and analyzing data.

ตามที่ระบุไว้ ข้างต้น คุณสมบัติ ของข้อมูลขนาดใหญ่ จะค่อนข้าง แตกต่างจาก RDBMS ที่ เราใช้ในปัจจุบัน ข้อมูลประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น เพียง ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เป็น สำคัญที่มูลค่า ซึ่ง ความกว้างของ รถ จึงไม่ใช้ วิธีการทั่วไปของ การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผล วันนี้หลาย บริษัท มีความตระหนัก และให้ความสนใจ เกี่ยวกับ ข้อมูลขนาดใหญ่ มี การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และ ซอฟแวร์ สำหรับการจัดเก็บ และการประมวลผล นี้จะ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือ ที่นิยม ใช้กันอย่างแพร่หลาย Hadoop Hadoop เป็นองค์ประกอบหลัก ของ

  • ระบบ Hadoop Distributed ไฟล์ ( HDFS ) ที่ทำหน้าที่เป็น การจัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบ ที่เหมาะสม ใช้ได้
  • แผนที่ ลดขั้นตอน การพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่คุณต้องการ ด้วย การเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว

Case Study

บริษัท ผลิต หนึ่งใน ชิ้นส่วนรถยนต์ ชั้นนำจาก การเปลี่ยนแปลง อะไหล่ ในระบบ และขั้นตอนการ ออก คืออะไร

  1. ความคาดหวัง ที่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าว่า ส่วนหนึ่ง อาจเป็นไปได้ ที่จะสูญเสีย และจะ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนที่จะมี การตรวจสอบ
  2. การมองเห็น ของผู้บริหารและ สามารถคิด ได้เร็วขึ้นและ เร็วขึ้นหรือ แคมเปญ โซลูชั่น