ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วยเทคโนโลยีของเรา

Aware ออกแบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท

ให้ Aware เป็นทางเลือกของคุณสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่คุณต้องการ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับบริษัทของคุณ เราลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้บริษัทของคุณได้ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยศักยภาพที่ดีกว่าเดิม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราทางสังคมออนไลน์

พร้อมบทความสดใหม่ทุกวัน

5081
Likes

1768
Followers

343
Followers

บล็อกเกี่ยวกับงาน

บทความเกี่ยวกับงาน ที่อัพเดทสดใหม่ทุกวัน

Pride Month, Pride to be LGBTQ+ รู้จักบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในวงการเทคโนโลยีของโลก

มิถุนายน 18, 2019
by Tumpapon Torsupsin

ในปัจจุบันด้านอาชีพการงานนั้นเริ่มที่จะเปิดกว้างให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) มากขึ้น แต่วงการที่ยังไม่ได้มีการพูดถึงมากนักคือวงการเทคโนโลยี ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากนำเสนอมุมมองและประสบการณ์ของบุคคลที่เป็น LGBTQ+ ในวงการเทคโลยีมาให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

Continue Reading

LGBTQ+ และโลกแห่งการทำงาน

มิถุนายน 17, 2019
by Matana Wiboonyasake

มีรายงานในประเทศไทยที่บอกว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในสังคมไทย แต่เรายังคงเห็นทั้งอคติที่ยังขาดความเข้าใจต่อวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกัน เห็นการแสดงความคิดเห็นแบบเหมารวมในแง่ลบ การล้อเลียนส่อเสียด การเลือกปฏิบัติต่อ LGBTQ+ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงในแง่ของการทำงาน การถูกเลือกปฏิบัติปัจจุบันยังคงเกิดขึ้นอยู่ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

Continue Reading

ความจริงหลากเรื่องราวของ LGBTQ+ ในสังคมไทย

มิถุนายน 11, 2019
by Pantita Sereephanpanit

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนพูดถึงและให้ความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะสามารถเชื่อมโยงถึงสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกัน ปัจจุบันผู้คนมีความเปิดเผยและยอมรับในเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่ว่าเราก็ยังเห็นคนกลุ่มนี้ถูกเลือกปฏิบัติอยู่ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

Continue Reading