May 10, 2019

ประโยชน์ในการเป็นพนักงาน IT Outsource แบบสัญญาจ้าง (ตอนที่ 3)

by Thanthip Suratthanyakorn Nat

ประโยชน์ในการเป็นพนักงาน IT Outsource แบบสัญญาจ้าง (ตอนที่ 3)
javascript:;
*เนื้อหาโดย Richard Andrew Ian Cowley | Organizational Development Director | Aware Group

 

ในตอนที่ 1 เราได้มุ่งทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างการทำงานแต่ละรูปแบบ และตอนที่ 2 เกี่ยวกับความต้องการส่วนตัวของคุณ ในตอนนี้เราจะมาถกประเด็นเรื่องแรงจูงใจที่เกี่ยวกับเงินเดือน สถานที่ทำงาน สวัสดิการ และการได้รับการยอมรับหรือผลรางวัลต่างๆสำหรับการทำงานของคุณ

 

ส่วนในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงคุณประโยชน์ 4 ประการสุดท้าย ในการเป็นพนักงานสัญญาจ้างแบบ Outsource กันในเรื่องสถานที่ทำงาน เงินเดือน สวัสดิการ และประการสุดท้ายที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนคือการได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ว่าสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์และสำคัญเช่นไรกับความต้องการเบื้องต้น สุขภาพทางการเงิน และความมั่งคั่งมั่นคงระยะยาวของคุณ ไปดูกันเลย

 

ประโยชน์ในการเป็นพนักงาน IT Outsource แบบสัญญาจ้าง (ตอนที่ 3)

 

 

1. สถานที่ทำงานในย่านที่คุณพอใจ ในการเป็นพนักงานประจำ เมื่อคุณได้อยู่ประจำถิ่นใดถิ่นหนึ่ง คุณมักจะมีร้านกาแฟโปรด และรู้แทบจะทุกอย่างเกี่ยวกับย่านนั้น  รู้ถึงวิธีการเดินทางที่แม่นยำ ในราคาเป็นมิตรที่สุด ซึ่งความคุ้นเคยนี้มักทำให้คุณรู้สึกสบายใจ แต่ในขณะที่การเป็นพนักงานสัญญาจ้างแบบ Outsource มักเปิดโอกาสให้คุณเลือกงานที่ใกล้บ้าน หรือต้องย้ายไปอยู่ในจุดที่คุณได้รับมอบหมายให้ไปทำงาน ซึ่งประเด็นนี้คุณควรให้ความสำคัญด้วย เพราะการจะเลือกสถานที่ทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของหน้าที่การงาน หากคุณต้องเสียพลังงานไปกับการเดินทางอย่างยาวนาน หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะกับการทำงาน หรือย่านที่รถติดมหันต์ คุณอาจจะทำงานไม่ได้เต็มที่ทั้งแรงกาย และอาจจะไม่ได้เต็มใจอีกด้วย

ฉะนั้นคุณควรพิจารณาเลือกบริษัท Outsource ที่มีสถานที่ทำงานอย่างหลากหลายและง่ายต่อชีวิตของคุณเอง เช่น ใกล้ที่พัก ใกล้รถไฟฟ้า หรือมีสวัสดิการที่พักให้ เป็นต้น

 

ประโยชน์ในการเป็นพนักงาน IT Outsource แบบสัญญาจ้าง (ตอนที่ 3)

 

 

2. ฐานเงินเดือน เป็นที่รู้กันว่า การประเมินผลประจำปีของพนักงานประจำ มักให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหลังทำงานมาหนึ่งปีประมาณ 5% เป็นมาตรฐาน แต่ในขณะที่พนักงานสัญญาจ้างแบบ Outsource ที่ทำงานเป็นอย่างดีเมื่อจบสัญญาหรือรอบปี หรือทำโปรเจ็คไปมากมายแล้วนั้น มักจะได้รับการเห็นคุณค่าและได้รับการปรับเงินเดือนไปมากกว่านั้น ซึ่งในระยะสั้น ฐานเงินเดือนของคนกลุ่มนั้นก็จะสูงขึ้นมากๆ แม้ว่าเรื่องของสวัสดิการอื่นจะไม่ได้ถูกนับรวมให้ และสวัสดิการก็อาจจะยังไม่จำเป็นในช่วงชีวิตนั้น ถ้าหากเปรียบเทียบว่า การมีรายได้ที่พอใจและสามารถเก็บออมเงินไว้เอง ตอบโจทย์หรือความต้องการของคุณมากกว่า คุณก็ควรเลือกการทำงานแบบ Outsource แต่ถ้าคุณพิจารณาอย่างอื่นเพิ่มเติมไปด้วย ก็ควรพิจารณาเลือกบริษัทที่ให้คุณได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เงินเดือนน้อยกว่าเล็กน้อยแต่มีสวัสดิการรวมทั้งการประกันสุขภาพ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ก็เลือกบริษัทที่จ่ายผลตอบแทนเป็นฐานเงินเดือนสูง เพื่อนำมาใช้จ่ายกับส่วนต่างๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตของคุณแทน ซึ่งก็ขึ้นอยู่ไลฟ์สไตล์และการบริหารเงินของคุณนั่นเอง

 

ประโยชน์ในการเป็นพนักงาน IT Outsource แบบสัญญาจ้าง (ตอนที่ 3)

 

 

3. สวัสดิการต่างๆ คุณค่าหรือมูลค่าของสวัสดิการนั้นไม่ได้หมายความถึงประกันสุขภาพหรือกองทุนฯเท่านั้น แต่หมายถึงทุกอย่างที่บริษัทสรรหาเพื่อให้ชีวิตของคุณสุขสบายขึ้น หากคุณเป็นพนักงานประจำ สวัสดิการส่วนนี้มักขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งงานและอายุการทำงานของคุณ ยิ่งคุณอาวุโสขึ้น คุณจะได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวันลาพักร้อน สัดส่วนเงินกองทุนสำรองฯ ประกันสุขภาพ หรือเงินสนับสนุนต่างๆ แต่หากคุณเป็นพนักงานสัญญาจ้างแบบ Outsource ถ้าคุณกำลังต้องการเงินเพื่อซื้อคอนโด หรือรถยนต์ ช่องทางในการได้รับเงินสักก้อนคงมาจากการกู้ยืมทั้งในและนอกระบบ อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทที่เสนอสวัสดิการให้กับพนักงาน Outsource ในด้านนี้ เพราะเขาให้ความสำคัญกับการอยู่ด้วยกันไประยะยาว และคุณก็จะได้เห็นสิ่งที่คุณสะสมไว้ว่ามันมีมูลค่าเพียงใด

 

ประโยชน์ในการเป็นพนักงาน IT Outsource แบบสัญญาจ้าง (ตอนที่ 3)

 

 

4. การได้รับการยอมรับในผลงานและหน้าที่การงาน โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทมักปฏิบัติต่อพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างแตกต่างกัน ทั้งการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือการเชิญไปงานเลี้ยงต่างๆ นี่จึงเป็นเหตุว่า พนักงาน Outsource ควรเลือกบริษัทที่ให้ความสำคัญกับพวกเขาได้ไม่ต่างจากพนักงานประจำ เพื่อให้พวกเขายังมีแรงบันดาลใจในการทำงานและมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่เขาทำออกมา รวมทั้งยังรับรู้เสมอว่า บริษัทยอมรับพวกเขา

 

สุดท้ายนี้ ผมอยากจะบอกกับพนักงานสัญญาจ้างแบบ Outsource ว่า การทำงานด้วยเงื่อนไขนี้ มีทั้งข้อที่เหมาะ และไม่เหมาะกับบางคน ซึ่งแต่ละคนก็มีหนทาง ทักษะ ที่อยู่อาศัย ความต้องการ และเรื่องต่างๆอีกมากมายที่แตกต่างกันครับ

หากคุณรู้สึกว่าอายุมากแล้ว มีความรับผิดชอบที่มากขึ้น ต้องการเสถียรภาพ และความมั่นคง คุณก็เหมาะกับงานประจำ แต่ถ้าคุณยังหนุ่มแน่น หรือยังสาวสะพรั่ง มีความพร้อมเสมอสำหรับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง โลกของการจ้างงานแบบ Outsource นี้ยินดีต้อนรับคุณครับ

 

เนื้อหา: Richard Andrew Ian Cowley

แปล: Thanthip (Nat) Suratthanyakorn

เรียบเรียง: Matana Wibooyasake

ประโยชน์ในการเป็นพนักงาน IT Outsource แบบสัญญาจ้าง (ตอนที่ 3)

About Thanthip Suratthanyakorn

Senior Recruiter - Group Recruitment & Organization Development | Aware Group - Passion in supporting people to unlock their career potential, tailored to professional goals and personal needs. | อยากให้ทุกคนได้ทำงานที่ตัวเองรัก ได้พัฒนา มีแนวคิด ได้ใช้ชีวิต และมีความสุขกับวันธรรมดาๆไปด้วยกัน

Uncategorized