พฤษภาคม 14, 2020

10 อาชีพที่ตลาดต้องการใน 2020 และอนาคตข้างหน้า กับทักษะที่ต้องมี

by Sean Allan sean.a@aware.co.th

10 IT Jobs

10 อาชีพที่ตลาดต้องการใน 2020 และอนาคตข้างหน้า กับทักษะที่ต้องมี

 

ปี 2020 นี้ 10 อาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการในตลาดทั้งประเทศไทย และต่างประเทศสูงมากๆ ซึ่งปัจจัยหลักๆ ก็คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ทำให้อาชีพต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น หรือเกิดเป็นอาชีพแปลกใหม่ขึ้นมา บทความนี้นอกจากจะพาไปดู 10 อาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดในอนาคต รวมถึงทักษะที่ต้องมีในแต่ละอาชีพ

 

1. IT Or Cyber Security Expert

 

เป็นอาชีพหนึ่งที่จะมีความสำคัญมากๆ ยิ่งการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต หรือสถาบันการเงินที่ต้องย้ายมาสู่ดิจิทัล รวมถึงการสำรองข้อมูล การรักษาความลับของข้อมูล อาชีพสายนี้ก็มีพื้นฐานมาจากโปรแกรมเมอร์ เข้ามาดูแล ยกระดับในอุตสาหกรรมทางด้านการเงิน ประกันภัย หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: Cybersecurity, Network Security, Information Security, Penetration Testing, Vulnerability Assessment

 

2. Automation & Robotics Engineer

 

ในปัจจุบัน ในทุกอุตสาหกรรมมีการใช้หุ่นยนต์มาแทนคนแล้ว ที่น่าสนใจมากๆ คือในการกู้ภัยเพื่อความปลอดภัยที่ใช้หุ่นยนต์ทำงานกู้ภัยแทนคน เพื่อยกระดับความปลอดภัย อาชีพนี้ จะเข้ามาพัฒนาให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมือนมนุษย์มากขึ้น

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: Blue Prism, Automation, Robotics Process Automation, Robotics, UiPath

 

3. Home Health Aides

 

ในอนาคต สังคมจะเข้าสู่สังคมสูงอายุมากขึ้น เหตุเกิดจากอัตราการเกิดที่ต่ำลง ทำให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดังนั้นอาชีพดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญ และมีความต้องการมากขึ้นตามลำดับ และรายละเอียดของงานที่เป็นการดูแลความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ทำให้อาชีพนี้ไม่สามารถนำหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีมาแทนที่ได้

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ, การรับฟังแบบ Active Listening, ความรู้ในการวัดและประเมินผล, ศิลปะการพูดชักจูง, การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

 

4. Designer & Creative

 

อาชีพที่ใช้หุ่นยนต์หรือ AI มาแทนไม่ได้ก็คงหนีไม่พ้นอาชีพที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ของปี 2020 เป็นต้นไปนี้ การออกแบบ หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ต้องมีความผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปด้วย หรือต้องทำงานกับ Digital มากขึ้น ควบคู่กับการทำแบบดั้งเดิมเช่นกัน อาชีพนี้ที่จะได้ไปต่อจริงๆ น่าจะเรียกว่า Digital Designer & Creative ที่ทำบนสื่อ หรือสิ่งออนไลน์

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: การคิดวิเคราะห์นอกรอบ, ความรู้ในทฤษฎีศิลปะ (การใช้สี การจัดวาง), การทดลองและสร้างโมเดลสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ความสามารถในการใช้ซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการ Design ในสาขาต่างๆ เช่น AutoCAD หรือ Adobe Illustrator

 

5. Data Science & Machine Learning

 

ในปัจจุบัน โลกที่ถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ ข้อมูลอันมหาศาล การที่เรามีข้อมูลปริมาณมหาศาล แต่ถ้าไม่สามารถจัดการข้อมูลได้ จะทำให้เสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงในปัจจุบันที่มีการใช้ AI หรือคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาโปรแกรม หรือสิ่งอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น อาชีพสายนี้จะเป็นผู้ที่เข้ามาจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมากๆ ให้ได้เกิดประโยชน์ หรือเกิดองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่สามารถนำไปใช้ต่อได้

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: Python or R programming, Machine Learning, TensorFlow, Deep Learning, NLP, Apache Spark

 

6. Programmer/Developer

 

เป็นอาชีพที่เป็นพื้นฐานให้ไปต่อยอดในสายงานยอดฮิตอื่นๆ อีก เป็นสายอาชีพที่มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวไปเร็วมากๆ ในช่วง 10 ปีให้หลังนี้ เรียกได้ว่าก้าวกระโดด ทำให้ทุกธุรกิจต้องเร่งตามให้ทัน ซึ่งพื้นฐานที่ทุกๆ ธุรกิจต้องมีตอนนี้ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชัน อาชีพนี้จึงมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเวลามีกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ทั้งนั้น ทำให้ความต้องการในตลาดที่มีต่อสาขาอาชีพนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเรื่อง

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: JS, HTML, CSS, MongoDB, React.js, Node.JS, Angular.JS & Others

 

7. Digital Content Specialist

 

ในเมื่อทุกๆ ธุรกิจต้องมีโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน สิ่งที่ต้องตามมาคือ เนื้อหาสำหรับธุรกิจนั้นๆ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการเสพข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ และทุกที่ทุกเวลา จริงๆ แล้วสายอาชีพนี้อาจเป็นกุญแจที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จก็เป็นได้ เนื่องจากเป็นทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นด่านแรกที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจะนำพาไปสู่การสร้างกำไร

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหา, ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสตอรี่ และอาจรวมไปถึงความรู้เรื่อง HTML, WordPress, SEO

 

8. Statistician

 

นักสถิติ หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลก็ยังคงจำเป็น และมีความต้องการสูงอยู่ตลอดกาล อาจจะเพราะคุณสมบัติเฉพาะของสายอาชีพต้องมีความละเอียดรอบคอบ และความแม่นยำ รวมถึงในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องแล้ว การที่เราเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่งมากพอ จะทำให้เราได้คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจสูงกว่าเจ้าอื่นๆ

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์และสถิติ, ความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์เพื่อประเมินทางสถิติ, ความรู้ความเข้าใจด้านสังคมและเศรษฐกิจ, ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง

 

9. Cloud Engineer

 

อย่างที่เห็นข้างต้นว่า ทุกๆ อย่างก้าวเข้าสู่ดิจิทัล และเทคโนโลยี ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เกือบ 90% แล้ว และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในนั้นมีมากมายหลายกิจกรรม เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เล่นโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย Cloud ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านั้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ทำให้ความต้องการของอาชีพวิศวกรระบบคลาวด์จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ตลาดงานเติบโตถึง 27% จากปี 2015 

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: AWS, Docker, Ansible, Jenkins, Cloud Computing & others

 

10. Solar/Wind Energy Technician

 

ในยุคที่เทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วมาก รวมถึงเทรนด์การรักษ์โลก ที่ทุกๆ เทคโนโลยีต้องใช้พลังงาน ซึ่งพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานที่ไม่มีวันหมด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม จึงเป็นพลังงานทางเลือกที่จะนำมาพัฒนา ซึ่งในหลายๆ ประเทศมีมาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน ทำให้หลายๆ อุตสาหกรรม หลายๆ ธุรกิจหันมาลงทุน พัฒนาเทคโนโลยีด้านการสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม อาชีพนี้จะมีความต้องการสูงมากๆ ใน 5 ปีถัดไปนี้อย่างแน่นอน

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้: ความรู้ความเข้าใจของกลไลของเครื่องจักรต่างๆ และการควบคุมเครื่องจักรผ่านระบบคอมพิวเตอร์, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

สรุป 

 

สำหรับทักษะที่ควรมีสำหรับงานในอนาคต หรือในปี 2020 เป็นต้นไป จะสังเกตได้ว่ามากกว่า 6 ใน 10 ของอาชีพที่ตลาดต้องการในอนาคตล้วนมีพื้นฐานทักษะความรู้จาก Programmer ทั้งนั้น ทักษะที่ควรมีคือการเขียนโปรแกรม ซึ่งการเขียนโปรแกรมก็มีหลายภาษาอีก นักเขียนโปรแกรมก็ควรมีทักษะในหลายๆ ภาษา ดังนั้นสาขาวิชาชีพโปรแกรมเมอร์จึงสามารถต่อยอดไปได้อีกหลายๆ อาชีพ ที่เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

 

อีกหนึ่งทักษะที่เป็น Soft Skills ที่ควรมีสำหรับทุกๆ สายงานอาชีพ คือ Active Learning หรือการเรียนรู้ที่จะทำอะไรได้หลายๆ อย่างในธุรกิจนั้นอยู่เสมอ การที่เรามีความรู้ความสามารถ และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองนี้ นอกจากจะดีกับเจ้านาย หรือผู้ประกอบการแล้ว ยังดีต่อตัวเราเองอีกด้วย 

 

ที่ Aware เราเปิดรับงานในสาขาอาชีพ Programmers/Developers และตำแหน่งอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ถ้าคุณสนใจที่จะเติบโตในสายงานไอที ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เราอยากให้คุณมาร่วมทีมกับเราแล้วโชว์ฝีมือ! คุณจะได้ร่วมงานกับบริษัทเทเลคอม และธนาคารชั้นนำมากมาย

 

ดูข้อมูลตำแหน่งงานได้ที่นี่: https://www.aware.co.th/it-jobs 

 

 

 

Uncategorized @th