คำถาม: เมื่อส่งใบสมัครแล้ว บริษัท Aware จะติดต่อกลับเมื่อใด?
คำตอบ: โดยทั่วไปแล้ว เราจะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครภายใน 2 วันทำการ

คำถาม: ฉันจำเป็นต้องแนบเอกสารอื่นๆพร้อมกับประวัติส่วนตัว (CV/เรซูเม่) หรือไม่?
คำตอบ: ไม่จำเป็น เราจะทำการขอเอกสารเพิ่ม หากเราต้องข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม: หลังจากที่ฉันกดส่งใบสมัครหรือประวัติส่วนตัวเข้าไป มีขั้นตอนต่อไปอย่างไร?
คำตอบ: ผู้สรรหาบุคลากรจะพิจารณาใบสมัครหรือเอกสารประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร และโดยทั่วไปแล้วจะโทรติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

คำถาม: ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของ Aware มีกี่ขั้นตอน?
คำตอบ: ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของ Aware มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน: ขั้นแรก เราจะทำการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อทำความรู้จักผู้สมัครมากขึ้น ขั้นที่สอง เป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวระหว่างผู้สมัครและผู้สรรหาบุคลากรโดยสถานที่คือบริษัท Aware หรือบริเวณใกล้เคียงอาคาร Aware ซึ่งการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงรวมแบบทดสอบต่างๆด้วย และขั้นสุดท้าย คือ การพบกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นหัวหน้างานโดยตรงของตำแหน่งนั้นๆ บางครั้งผู้สัมภาษณ์ก็มีมากกว่า 1 คน เพราะหัวหน้างานมักจะให้ทีม 1-3 คนเข้าสัมภาษณ์ด้วย โดยขั้นตอนที่ 2 และ 3 สามารถทำในวันเดียวกันได้

คำถาม: Aware ต้องการคนแบบใดเข้ามาร่วมทีม?
คำตอบ: Aware ต้องการคนหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้สมัคร นอกจากนี้เรายังช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสามารถและศักยภาพในการเติบโตที่นี่ด้วย เราต้องการผู้ที่ต้องการเรียนรู้ส่งใหม่ กระตือรือร้น มีความชอบในงานและเทคโนโลยีที่ทำ มีความเต็มใจที่จะทำงานอย่างทุ่มเทและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

คำถาม: Aware มีตำแหน่งงานอื่นเปิดรับในเทคโนโลยีส่วนอื่นๆหรือไม่?
คำตอบ: เรามีหลากหลายตำแหน่งเปิดรับ ซึ่งอาจจะขึ้นกับความสนใจของผู้สมัครและความต้องการในแต่ละเวลาของเรา

คำถาม: Aware เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือไม่?
คำตอบ: เรารับทั้ง 2 แบบ เพราะ Aware เชื่อว่าการให้โอกาสผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาหรือยังไม่มีประสบการณ์เข้ามาทำงานด้วยกัน พวกเขาสามารถเติบโตไปกับเราในระยะยาวได้

คำถาม: รูปแบบงานที่เปิดรับเป็นอย่างไร ลักษณะงานประจำหรือสัญญาจ้าง?
คำตอบ: เรามีรูปแบบงานหลายประเภท ตั้งแต่งานประจำ งานไม่เต็มเวลา สัญญาจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และฟรีแลนซ์

คำถาม: นอกจากกรุงเทพแล้ว Aware มีตำแหน่งงานในพื้นที่อื่นในไทยหรือไม่?
คำตอบ: ในปัจจุบันเรามีสำนักงานที่เชียงใหม่และกรุงเทพเท่านั้น แต่หากเป็นการจ้างแบบสัญญาจ้าง สามารถทำงานได้ในพื้นที่อื่นด้วย

คำถาม: Aware มีตำแหน่งงานในต่างประเทศหรือไม่?
คำตอบ: เรารับตำแหน่งที่ต้องการความสามารถเฉพาะทางในการจ้างงานต่างประเทศ โดยทั่วไปตำแหน่งงานของเราประจำอยู่ภายในประเทศไทย

คำถาม: ตารางการทำงานกี่วันกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์?
คำตอบ: โดยทั่วไปพนักงานของเราส่วนใหญ่ทำงาน 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง (เวลาทำงานปกติ)

คำถาม: สามารถทำงานนอกเหนือตารางเข้างานปกติหรือยืดหยุ่นตารางทำงานได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ เราให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานและเมื่อทำงานไม่ตรงเวลาเข้างานปกติ ขอเพียงทำครบ 8 ชั่วโมงต่อวันถือว่าครบสมบูรณ์

คำถาม: Aware อนุญาตให้ทำงานที่บ้านได้หรือไม่?
คำตอบ: โดยทั่วไปแล้ว เราสนับสนุนให้ทำงานที่ออฟฟิศ เพราะหน้าที่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องพูดคุยและทำงานร่วมกับทีมหรือประสานงานกับทีมอื่น หรือทำที่สำนักงานของลูกค้า อย่างไรก็ตาม นโยบายการทำงานขึ้นอยู่กับหัวหน้าแผนก หรือนโยบายการทำงานบริษัทฯ นั้นๆ จึงอาจจะมีการทำงานแบบ WFH หรือ Hybrid ได้เช่นกัน สามารถสอบถามฝ่ายสรรหาได้เพิ่มเติม

คำถาม: ฉันสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่งหรือไม่?
คำตอบ: สามารถทำได้ ผู้ที่สนใจและสามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งที่เราลงไว้ สามารถสมัครตำแหน่งที่คุณสนใจได้ เพราะมีฝ่ายบุคคลมากกว่าหนึ่งเช่นกันในการติดตามใบสมัครของคุณ

คำถาม: ฉันจะเตรียมตัวสัมภาษณ์ให้ดีได้อย่างไร?
คำตอบ: หากได้รับการนัดหมายให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อต่อ ผู้สมัครควรจะเล่าถึงประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบที่เคยทำมา คล้องไปกับความสนใจในตำแหน่งที่สมัครของทาง Aware อย่าลืมศึกษาตำแหน่งงานที่สมัครและข้อมูลของบริษัทด้วย ที่สำคัญคือเตรียมตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของตัวเองพร้อมคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานนั้นๆด้วยเพื่อแสดงถึงความสนใจของคุณ

คำถาม: ฉันสามารถถามคำถามในวันที่เข้ามาสัมภาษณ์ได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ และดีเสียอีก เพราะการตั้งคำถามแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความสนใจของคุณ ฉะนั้น เพื่อที่จะทราบและมั่นใจว่าตำแหน่งนี้ “ใช่” สำหรับคุณ อย่าลังเลที่จะตั้งคำถามหากมีข้อสงสัย

คำถาม: Aware มีวิธีวัดความรู้ ความสามารถของผู้สมัครอย่างไร?
คำตอบ: ฝ่ายคัดสรรบุคลากร ต้องการทราบถึงความสามารถของผู้สมัครให้ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการรับ เราจึงต้องการให้คุณแสดงความสามารถ ทักษะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณ ด้วยการยกตัวอย่างที่เจาะจงหรือจำเพาะสำหรับงานหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งนั้นๆ โดยตำแหน่งฝั่งเทคโนโลยี เรามักจะมีข้อสอบเชิงเทคนิคหรือโค้ดโปรแกรม ผลงานที่ผ่านมา และคุณก็สามารถแสดงตัวอย่างงานของคุณด้วยวิธีอื่นๆได้ด้วย