Project


ทางองค์กรมีหลากหลายโปรเจคให้คุณเข้าร่วม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ และความมุ่งหมายของคุณ
เราทำงานด้วยเทคโนโลยี, อุปกรณ์และคำแนะนำที่ดีที่สุดจากทีมงานของเราในด้าน Business Intelligent, System Integration, Custom Software Development และ IT Solutions ให้กับบริษัทลูกค้าทั้งภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ

Job Function:


ประเภทงาน:
Programmer / Developer
ประเภทงานย่อย:
Application
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
3
เงินเดือน (บาท):
30,000 - 45,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
ระดับตำแหน่งงาน:
Middle Level

Job Description:


 • ทำการพัฒนาโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นด้วย Java/J2EE
 • ตรวจสอบความต้องการและเป้าหมายของระบบผ่านการค้นคว้าหรือวิธีอื่นเพื่อนำไปพัฒนาระบบข้อมูลที่ซับซ้อน
 • ออกแบบและพัฒนารวมถึงทำการเทสวิธีแก้ปัญหาที่เขียนด้วย Java โดยใช้ framework Struts, Spring และ Hibernate
 • เปลี่ยนความต้องการของซอฟต์แวร์ให้เป็นโซลูชั่นที่ใช้งานได้
 • ทำการ Implement: ออกแบบ พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ นำชิ้นงานออกมาใช้และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
 • พัฒนาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาแอพพลิเคชั่น
 • มีส่วนร่วมในการทำงานและการพัฒนาของทีม
 • Requirement:


 • จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ Java
 • มีความรู้ใน Java Framework เช่น Struts, Spring และ Hibernate
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
 • Welfare Benefits:
  Contact Person

  ธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร
  (แนท)
  084-147-3407
  thanthip.s@aware.co.th

  พหลโยธินเพลส อาคารเลขที่ 408 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400