Project


ทางองค์กรมีหลากหลายโปรเจคให้คุณเข้าร่วม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ และความมุ่งหมายของคุณ
เราทำงานด้วยเทคโนโลยี, อุปกรณ์และคำแนะนำที่ดีที่สุดจากทีมงานของเราในด้าน Business Intelligent, System Integration, Custom Software Development และ IT Solutions ให้กับบริษัทลูกค้าทั้งภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ

Job Function:


ประเภทงาน:
Programmer / Developer
ประเภทงานย่อย:
Application
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
4
เงินเดือน (บาท):
20,000 - 30,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
ระดับตำแหน่งงาน:
Entry Level

Job Description:


 • มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟแวร์ (SDLC)
 • เขียนโค้ดที่ออกแบบมาอย่างดี ทดสอบได้ และมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าการออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
 • สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • อัพเดทความรู้โดยศึกษาออนไลน์ หรือเข้าร่วมในงานสัมมนา อบรม คอร์สเรียน และอื่นๆ
 • ให้การสนับสนุนแก่ผู้ใช้ปลายทาง (End User)
 • Requirement:


 • จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ ไอที หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ Java (หรือประสบการณ์ในการฝึกงาน สหกิจศึกษา)
 • มีความรู้ใน Java Framework เช่น Spring, Spring boot, Struts และ Hibernate
 • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูล SQL และ ORM technologies (JPA2, Hibernate)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ขั้นต้น
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ที่มี่ทัศนคติที่ดีและรักการเรียนรู้
 • Welfare Benefits:
  Contact Person

  ธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร
  (แนท)
  084-147-3407
  thanthip.s@aware.co.th

  พหลโยธินเพลส อาคารเลขที่ 408 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400