Project


แอนดรอยด์แอพลิเคชัน (Kotlin)
การสร้างและพัฒนาแอนดรอยด์แอพลิเคชัน

Job Function:


ประเภทงาน:
Programmer / Developer
ประเภทงานย่อย:
Mobile Developer
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
1
เงินเดือน (บาท):
50,000 - 70,000 หรือขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์
ระดับตำแหน่งงาน:
Senior Level

Job Description:


 • สนับสนุนการทำงานของแอปพลิเคชัน Android ที่ได้รับมอบหมายทั้งระบบ
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบ ทดสอบ และสนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชัน
 • เขียนโค้ดที่สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีและสามารถพัฒนาต่อได้
 • ทำงานกับทีมโปรแกรมเมอร์และเทสเตอร์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • เขียน Unit และทดสอบ UI เพื่อระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้ิน
 • แก้ไขและดีบักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 • ออกแบบ Interface เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX)
 • ระบุและจัดการเพื่อให้ได้ feature ใหม่ๆ
 • วางแผนในการดำเนินงานโปรเจ็คใหม่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
 • ให้การแนะนำในส่วนของผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชั่นใหม่บนมือถือ
 • อัพเดทข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • Requirement:


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 -7 ปีขึ้นไปในการเป็น Android Developer
 • มีความรู้ในภาษาที่ใช้พัฒนา Android ได้แก่ Kotlin และ Java เป็นอย่างดี
 • มีแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยตนเองใน Google Play – Android
 • มีประสบการณ์ด้าน APIs
 • มีความคุ้นเคยกับหลักการออกแบบ OOP
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
 • Welfare Benefits:
  Contact Person

  ธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร
  (แนท)
  084-147-3407
  thanthip.s@aware.co.th

  พหลโยธินเพลส อาคารเลขที่ 408 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400