Project


แอพลิเคชัน Java
Java เว็ปแอปพลิเคชันสำหรับช็อปปิ้งออนไลน์และการไลฟ์สตรีม

Job Function:


ประเภทงาน:
Programmer / Developer
ประเภทงานย่อย:
Application
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
3
เงินเดือน (บาท):
ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์
ระดับตำแหน่งงาน:
Middle Level

Job Description:


 • พัฒนาซอฟต์แวร์ตาม Requirement ทีได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาและปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์
 • ส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
 • จัดเตรียมและติดตั้งโซลูชั่นในการตรวจสอบ (Test) และ/หรือ Production environment
 • ประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโซลูชั่น
 • Requirement:


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Java
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ Java, Spring Boot, SQL, PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Hibernate, Jasper Report
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • หากเคยพัฒนาหรือมีความรู้เกี่ยวกับ 1 ในเทคโนโลยีเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ: Angular, Node.JS, AWS, Kubernetes, Docker, Kafka, Prometheus หรือ Grafana
 • Welfare Benefits:
  Contact Person

  ปัณฑิตา เสรีพันธ์พานิช
  (เฟิร์น)
  085-165-9339
  pantita.s@aware.co.th

  25/1 หมู่2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140