fbpx

Project


C#.NET Web Application Project
เราทำงานด้วยเทคโนโลยี, อุปกรณ์และคำแนะนำที่ดีที่สุดจากทีมงานของเราในด้าน Business Intelligent, System Integration, Custom Software Development และ IT Solutions ให้กับบริษัทลูกค้าทั้งภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ

Job Function:


ประเภทงาน:
Analyst
ประเภทงานย่อย:
Development
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
1
เงินเดือน (บาท):
45,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์)
ระดับตำแหน่งงาน:
Senior Level

Job Description:


 • วิเคราะห์และประมวลผลการทำงานของระบบ
 • ระบุความต้องการใหม่ที่ทางลูกค้าหรือผู้ใช้ต้องการ
 • รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น
 • แนะนำวิธีเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • สอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน
 • ทำงานร่วมกับทีม IT และนักพัฒนาเพื่อสร้าง รวมทั้งพัฒนาซอฟแวร์และระบบใหม่ให้ดีขึ้น
 • ทำการเทสและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ
 • แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่เหมาสม
 • ให้ความรู้กับสมาชิกในทีม
 • เข้าร่วมงาน events ต่างๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • Requirement:


 • จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 4 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ C# .NET
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปีในการออกแบบแอพพลิเคชั่น หรือเป็น System Analyst
 • มีความรู้ในการเขียน Flow โปรแกรมโดยใช้ UML หรือ Diagram อื่นๆ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ (Software Architect)
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีม
 • มีทัศนคติที่ดีและรักในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและปรับแผนให้ทันต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
 • สามารถทำงานเป็นทีมและผลักดันให้สำเร็จได้ตามกำหนดการ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • Welfare Benefits:
  Contact Person

  ธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร
  (แนท)
  084-147-3407
  thanthip.s@aware.co.th

  พหลโยธินเพลส อาคารเลขที่ 408 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400