Project


Software Development Management
เราทำงานด้วยเทคโนโลยี, อุปกรณ์และคำแนะนำที่ดีที่สุดจากทีมงานของเราในด้าน Business Intelligent, System Integration, Custom Software Development และ IT Solutions ให้กับบริษัทลูกค้าทั้งภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ

Job Function:


ประเภทงาน:
Programmer / Developer
ประเภทงานย่อย:
Development
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
1
เงินเดือน (บาท):
80,000 - 100,000 หรือขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์
ระดับตำแหน่งงาน:
Senior Level

Job Description:


 • พัฒนาแผนโครงการ solutions implementation ตั้งแต่การกำหนดเวลาการวางแผน การประสานงาน การบริหารทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสาร
 • จัดการโปรเจกต์โดยรวม ทั้งการวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบงาน ด้วยวิธีการ Implement ที่เหมาะสมกับโปรเจกต์นั้นๆ
 • ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานภายในและลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายและให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
 • พัฒนา ออกแบบ และเขียนแอปพลิเคชั่น
 • รับผิดชอบในเป้าหมายที่ได้รับ เพื่อที่จะบรรลุตามที่กำหนดไว้
 • ระบุและจัดการปัญหาและความเสี่ยงตลอดทั้งโครงการ
 • ให้คำแนะนำอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับทีมงาน
 • Requirement:


 • จบปริญญาตรีหรือโท จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปีขึ้นไป ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย C# และ 3 ปีขึ้นไป ในบทบาทหัวหน้าทีม
 • มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดด้วย .NET MVC และ .NET Core
 • มีประสบการณ์ในการทำ Software Development ในโครงการขนาดกลางขึ้นไป
 • มีความมั่นใจ และแรงผลักดันตนเองอยู่เสมอ
 • มีความใส่ใจในรายละเอียดของโปรเจค
 • มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • Welfare Benefits:
  Contact Person

  ธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร
  (แนท)
  084-147-3407
  thanthip.s@aware.co.th

  พหลโยธินเพลส อาคารเลขที่ 408 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400