Project


Software Development Management
เราทำงานด้วยเทคโนโลยี, อุปกรณ์และคำแนะนำที่ดีที่สุดจากทีมงานของเราในด้าน Business Intelligent, System Integration, Custom Software Development และ IT Solutions ให้กับบริษัทลูกค้าทั้งภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ

Job Function:


ประเภทงาน:
Programmer / Developer
ประเภทงานย่อย:
Development
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
1
เงินเดือน (บาท):
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์
ระดับตำแหน่งงาน:
Senior Level

Job Description:


 • พัฒนาแผนโครงการ solutions implementation ตั้งแต่การกำหนดเวลาการวางแผน การประสานงาน การบริหารทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสาร
 • จัดการโปรเจกต์โดยรวม ทั้งการวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบงาน ด้วยวิธีการ Implement ที่เหมาะสมกับโปรเจกต์นั้นๆ
 • ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานภายในและลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายและให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
 • พัฒนา ออกแบบ และเขียนแอปพลิเคชั่น
 • รับผิดชอบในเป้าหมายที่ได้รับ เพื่อที่จะบรรลุตามที่กำหนดไว้
 • ระบุและจัดการปัญหาและความเสี่ยงตลอดทั้งโครงการ
 • ให้คำแนะนำอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับทีมงาน

Requirement:


 • จบปริญญาตรีหรือโท จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปีขึ้นไป ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Java / J2EE และ 3 ปีขึ้นไป ในบทบาทหัวหน้าทีม (หรือมีศักยภาพในการคุมทีม)
 • มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดบน Framework ต่างๆ เช่น Spring, Strust, Spring boot, Hibernate, GWT, JSF เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการทำ Project ขนาดกลางขึ้นไป
 • มีความมั่นใจ มีแรงบันดาลใจ และผลักดันตนเองอยู่เสมอ
 • มีความใส่ใจในรายละเอียดของโปรเจค
 • มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Welfare Benefits:
Contact Person

ธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร
(แนท)
084-147-3407
thanthip.s@aware.co.th

พหลโยธินเพลส อาคารเลขที่ 408 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400