ธันวาคม 7, 2023

How to เลือก – เลือกงานอย่างไรให้เหมาะสมตัวเรา

by Natthawut Chaiya nattawut.c@aware.co.th

How to เลือก - เลือกงานอย่างไรให้เหมาะสมตัวเรา

ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน

ประโยคที่พูดถึงการทำงานแบบที่เรียกว่า ทุ่มสุดตัว จนทำให้สุดท้าเราอาจได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้น แต่มันจะดีจริง หรือเปล่า การปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับงานที่ไม่ใช่ก็ส่งผลต่อทั้งตัวเราและองค์กร นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกในสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ส่งผลต่อชีวิตมากขึ้น รวมไปถึงการให้คุณค่ากับความยืดหยุและความก้าวหน้าของอาชีพมากขึ้น ทำใหการฝืนทำงานที่ไม่ชอบไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ส่งผลให้อัตราการย้ายงานเพิ่มสูง เพราะผู้คนต่างก็อยากออกไปเจอสิ่งที่ดีกว่า แล้วเราจะตามหาสิ่งที่ว่าได้อย่างไร ต้องค้นหาข้อมูลด้านไหนบ้าง บทความนี้จะอธิบายถึงข้อมูล 5 ด้านที่มนุษย์วัยทำงานต้องศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกงาน 

 

องค์กร 

อย่างแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าองค์กรหนึ่งไม่ได้เลือกจ้างคนที่เก่งที่สุดหรือคนที่ฉลาดที่สุด แต่จ้างคนที่เหมาะกับองค์กรนั้นมากที่สุด หรือก็คือคนที่เข้าใจในสิ่งที่องค์กรเป็นและต้องการ นอกจากเราต้องการเลือกองค์กรที่ตรงใจเรามากที่สุดแล้ว เราเองก็ต้องตรงใจเขาด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรค้นหาข้อมูลค่านิยมหลักหรือสิ่งที่องค์กรยึดถือ โดยสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมไปถึงกิจกรรมการดำเนินงานี่ถูกถ่ายทอดผ่านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ยกตัวอย่าง สำหรับองค์กรที่เน้นคุณค่าด้านการช่วยเหลือสังคม คนที่เลือกที่นี่อาจต้องเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือมีจิตสาธารณะเพื่อทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง กับองค์กรได้ดี นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและสถานะปัจจุบันเพื่อทราบถึงความเป็นมาและเข้าใจแนวทางการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 

เพื่อนร่วมงาน 

เพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการสื่อสารที่ดีจึงจะทำให้การทำงานสะดวก ด้วยเหตุนี้จำเป็นอย่างมากที่เราควรพูดคุยเรื่องวิธีการทำงานและวิธีการติดต่อสื่อสารภายในทีม จากนั้นลองสังเกตการพูดคุยสื่อสารระหว่างพนักงานและสำรวจลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงาน เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและบรรยากาศในองค์กร นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการมีหัวหน้าที่ดี ดังนั้นเราจึงควรสังเกตการดูแลจัดการของหัวหน้างานที่มีต่อพนักงาน มีการชื่นชมหรือมอบรางวัลให้กับความสำเร็จของพนักงานหรือไม่ และสิ่งที่เขาทำตรงตามความต้องการของเราหรือเปล่า โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวตามอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามจากคนที่รู้จักที่เคยทำงานร่วมกับบริษัทดังกล่าว 

 

สถานที่และสภาพแวดล้อม 

ตรวจสอบสถานองค์กรและบรรยากาศโดยรอบ คำนวเวลาที่ต้องใช้ไปกับการเดินทาง พร้อมตั้งคำถามกับตัวเองว่า จะเป็นอย่างไรหากต้องเดินทางทำงานไปมาทุกวัน นอกจากนี้ยังต้องนึกถึงปัญหาอื่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาน้ำท่วม มีวิธีแก้ไขหรือทางออกจากปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร เพราะปัญหาเหล่านั้นต่าส่งผลกับเวลาทำงานทั้งสิ้น อีกทั้งต้องคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ เช่น คนที่ชอบออกกำลังกาย เข้าฟิตเนสเป็นประจำก็อาจตัดสินใจสถานที่ทำงานที่มีแหล่งออกกำลังกายอยู่ใกล้ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมยังรวมไปถึงบรรยากาศในองค์กร เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย การตกแต่งภายใน รวมไปถึงแสงสว่าง พื้นที่สำหรับการทำงาน เพื่อสำรวจว่าการทำงานจะมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่ทำ 

 

การทำงาน 

ลองสำรวจดูว่างานที่ต้องการมีรายละเอียดของหน้าที่ความรับผิดชอบในงานทีจะช่วยเติมเต็มความเป็นตัวเรา รวมไปถึงความสุขของเราได้หรือเปล่า เพราะไม่เช่นนั้นบางครั้งการทำงานอาจขัดกับความเป็นตัวเรา นทำให้คุณภาพและจุดประสงค์ของงานไม่ตรงตามเป้าหมาย ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าชอบทำอะไรและไม่ชอบอะไรมากที่สุด หาเคยทำงานมาก่อน ลองค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปจากการทำงานครั้งก่อน โดยเราควรเลือกงานให้เหมาะสมกับความสามารถและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนาทักษะให้เรากลายเป็นผู้รู้ในสายงานด้านนั้น อีกเรื่องที่สำคัญคือ อุปกรณ์ องค์กรจะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มากน้อยแค่ไหน มีอุปกรณ์ไหนที่เราจำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติมหรือไม่ นอกจากนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลเรื่องเวลาการทำงาน ต้องเริ่มงานตั้งแต่เวลาไหนและเลิกเมื่อไหร่ ต้องทำงานล่วงเวลาหรือไม่ ต้องพร้อมทำงานและตอบคำถามตลอดเวลาหรือไม่ และหากเป็นวันหยุดช่วงหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงเทศกาลจะสามารถลาหยุดหรือมีการสั่งงานเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อหาจุดกึ่งกลางระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของตัวเอง 

 

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

เบื้องต้นแล้วควรตรวจสอบว่าเงินเดือนที่ได้พอกับความต้องการขั้นพื้นฐาน สามารถเหลือส่วนหนึ่งไว้ใช้ในอนาคตได้หรือไม่ และหลังจากคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อทำให้ทราบเงินเดือนที่ต้องการ ลองค้นหาข้อมูลเงินเดือนของตำแหน่งที่ใกล้เคียงเพื่อบอกตัวเลขคร่าว ที่เป็นไปได้และตรงกับความต้องการของเรา จากนั้นใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเลือกหรือต่อรองกับองค์กร นอกจากนี้มองหาผลประโยชน์อื่น เช่น การดูแลค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ รวมไปถึงข้อมูลเรื่องการลาป่วย ลาพัก โบนัส ทริปประจำปี หรือแม้กระทั่งส่วนลดสินค้าที่มีให้กับพนักงานของตัวเองเพื่อมองหาองค์กรที่มอบผลประโยชน์ให้กับเราได้ดีที่สุด สุดท้ายควรสำรวจโอกาสความก้าวหน้าของตำแหน่งงานและการทำงานในองค์กรดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มทำงาน ยกตัวอย่าง ในบางครั้งอาจต้องเริ่มจากฐานเงินเดือนที่ยังไม่สูงมาก แต่แลกกับโอกาสในการพัฒนาของอาชีพสูง เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งหรือหางานที่ดีกว่าในอนาคตได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

บทสรุป

การเลือกงานที่เหมาะสมกับเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายด้านในการตัดสินใจ โดยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการรู้ว่าตัวเองชอบและไม่ชอบอะไร ต้องการสิ่งไหน และจะทำงานในสภาพแวดล้อมใดได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าองค์กรที่ดีมักจะมีการแข่งขันสูงก็ยังคงอยู่ ถึงแม้ท้ายที่สุดแล้วเราจะยังไม่ได้ร่วมงานกับองค์กรนั้น แต่การที่เรารู้และเข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้เราสามารถเลือกสิ่งอื่นที่ดีน้อยกว่า แต่ยังคงเหมาะกับบุคลิก ลักษณะนิสัย และจุดประสงค์การทำงาน และทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปและทำตามเป้าหมายที่ต้องการได้ สุดท้ายนี้ขอจบด้วยประโยคที่ว่า ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน แต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกเถอะ แล้วเลือกให้ดี เพราะชีวิตนี้มีแค่หนเดียว 

Uncategorized @th