fbpx

customer Tag

ในมุมมองของผม ลูกค้าเป็น ศูนย์กลาง หรือ Customer Centric เป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับ เคยมีคนเคยพูดว่า “จงปฏิบัติกับผู้อื่น เหมือนกับที่เราอยาก ให้ผู้อื่นปฏบัติกับเรา” ผมเองทำงานกับอะแวร์มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ได้มีโอกาส ทำงานร่วมกับภายในบริษัทกับหลายๆแผนก และออกไปพบลูกค้าหลากหลายแห่ง ในฐานะผู้ดูแลระบบให้กับลูกค้า ซึ่งมีความหลากหลาย เช่นบริษัทเอกชน โรงแรม โรงงานในนิคมอุสาหกรรมตลอดจน มหาวิทยาลัยและองค์กรไม่แสวงผลกำไร ในภาคเหนือ และส่วนใหญ่ลูกค้าใช้บริการกับเราเป็นรายเดือนและรายปี ในการบริการด้าน IT Service ซึ่งประเด็นสำคัญคือ หากการบริการของเราไม่ดี ลูกค้าก็จะยกเลิกและไม่ต่อสัญญาในปีถัดไปก็ได้ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลูกค้ายังคงใช้บริการเราต่อเนื่องเรื่อยมา มีไม่กี่บริษัทที่ยกเลิก แต่เหตุผล น่าสนใจมาก คือเขาต้องปิดตัวเองไปด้วยเหตุผลทางผลประกอบการจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการบริการของเรา แต่ด้วยการบริการที่เขาเคยสัมผัสกับเรา การที่พนักงานที่เป็นลูกค้าเดิม ต้องแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นๆ หลังปิดกิจการในบริษัทเดิมนั้น พนักงานที่ยังมี Connection กับเรา ยังคงโทรมาหาเราเพื่อให้เราเข้าไปนำเสนอบริการให้กับบริษัทที่เขา ย้ายไปทำงานที่ใหม่อีก...