fbpx
Cloud Solution

Business Analytics

ERP Solution

Inquire Here
EN |TH

วางรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งด้วยระบบ ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) การวางแผนทรัพยากรองค์กรและโซลูชันที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ หัวใจหลักสำคัญในการทำงานของ Aware คือ Software solution และการให้คำปรึกษาที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตามความต้องการของคุณ เพราะเรารู้ว่าเทคโนโลยีที่ดีต้องสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด พร้อมด้วยระบบสนับสนุนที่ดีที่สุด

Solution แบบรวมศูนย์ที่ครอบคลุมทุกเรื่องการจัดการและการบูรณาการข้อมูลหลักเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน การดำเนินงาน การรายงานการผลิต และกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ของบริษัทให้เป็นระบบเดียวที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันได้แบบเรียลไทม์

Cloud Solution

จุดมุ่งหมายสูงสุดของ Aware คือ การขจัดปัญหาใดๆก็ตามที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและการเติบโตของธุรกิจ ระบบ ERP ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจภายในได้อย่างลื่นไหลและคล่องตัว ทั้งยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างแผนกและการส่งต่อความรับผิดชอบต่างๆของทุกฝ่ายให้ราบรื่นยิ่งขึ้น Aware สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำ Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ ERP solution สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากทุกแง่มุมของธุรกิจ  ช่วยให้เกิดการรับรู้สภาพการเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ระบบร่วมกันระหว่างภายในองกรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขี้น  ไม่เพียงแค่นั้น แต่ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรามักเสนอมุมมองใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงจุดบกพร่องที่ทำให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

ERP solution ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชัดเจน ผลลัพธ์ที่ได้คือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจ ด้วยการทำให้กระบวนการทางธุรกิจคล่องตัว ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการผลิต

Aware มี ERP solution หลากหลายที่จำเป็น เหมาะสมกับธุรกิจยุคใหม่ ถือเป็น One stop solution เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร แม้ว่าข้อมูลองค์กรเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท แต่เมื่อต้องเรียกข้อมูลขึ้นมาดูหรือเวลาที่ต้องการบูรณาข้อมูลเข้าด้วยกันมักกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก ทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่อาจเกิดการสูญหาย ถูกมองข้าม ซ้ำซ้อนจนไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์ทางธุรกิจที่แท้จริงได้ และสุดท้ายระบบ ERP นี้กลายเป็นอีกหนึ่งข้อกำหนดสำหรับองค์กรที่ต้องการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ERP Software

  Contact Aware Today


  Contact Us For ERP Software / ติดต่อเรื่อง ERP Software  ทำไมคุณควรเลือก Aware?

  Aware มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ช่วยดูแลแนะนำลูกค้าให้ก้าวทันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ ในฐานะที่เป็นผู้รวบรวมและให้คำปรึกษาด้านการบูรณาการระบบขนาดใหญ่ เราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเราให้บริการทางธุรกิจแก่กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ และได้จัดตั้งกองกำลังพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพและเป็นคู่ค้าคนสำคัญกับผู้ให้บริการระบบ ERP ชั้นนำของโลก

   

  ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวไกลไปอีกขั้น เพราะถ้าคุณไม่มุ่งมั่นที่จะเป็นรายแรกๆ วันหนึ่งคนตกขบวนจะกลายเป็นคุณเสียเอง

  ERP การลงทุนที่คุ้มค่า

  ERP solution คือการลงทุนในอนาคตของบริษัท การลงทุนที่ว่านี้ล้วนมีแต่บริษัทที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้น ทะเยอทะยานและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ช่วงแรกๆของการติดตั้งอาจมีความซับซ้อนอยู่บ้าง กระนั้นก็สามารถสร้างคุณค่าได้มากกว่าการมีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อลงทุนระบบให้แต่ละแผนก ในการลงทุนนี้จะไม่มีข้อมูลใดๆที่ซ่อนเร้นสายตาหรือเปล่าประโยชน์ เหล่านี้เองจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ขจัดกระบวนการซ้ำซ้อนผ่านข้อมูลเชิงลึกที่คุณจะได้รับ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหน หรือมีขนาดเท่าไหร่ ERP software แบบเรียลไทม์ของเราสามารถช่วยเชื่อมต่อธุรกิจของคุณได้

  ERP Produces:

  ผลของการนำข้อมูลมารวมที่ส่วนกลางในระบบเดียว คือหน่วยงานทั้งหมดจะสามารถเชื่อมต่อกันและกันได้ การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการขายจะคล่องตัวขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น ผู้ใช้ระบบสามารถดำเนินงานได้ง่ายขึ้น จึงเห็นได้ชัดว่า Software สำหรับงานเฉพาะอย่างไม่จำเป็นอีกต่อไป ทำให้คุณลดข้อผิดพลาด รวมถึงตัดข้อมูลที่ขัดแย้งของผู้ใช้งานจากหลากหลายระบบออกไปด้วย

  มุมมองธุรกิจที่ได้จาก ERP

  ด้วยมุมมองธุรกิจจาก ERP solution ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นข้อมูลจากบนลงล่างได้ ทำให้ผู้ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าธุรกิจดำเนินการเป็นอย่างไร ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องจากสถิติและกราฟที่รวบรวมมาจากทุกแผนกแบบเรียลไทม์ การจัดการ Perspective นี้เองช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและแม่นยำมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ Software ต่างๆที่ถูกแยกออกจากกันเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างสำหรับแต่ละแผนก ทำให้ข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลที่เปล่าประโยชน์

  Aware’s ERP Solutions powered by Openbravo & SAP Business One

  The choice is yours. Choose Aware.

  • A collaborative approach
  • Proven success delivering mobile solutions for consumer and enterprise clients
  • Integration expertise in software and hardware
  • A single source of accountability – no multiple vendors