August 14, 2019

ไม่ใช่แค่คุณลุงคุณป้า แต่คนทำงานอย่างเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยเช่นกัน

by Thanthip Suratthanyakorn Nat

ไม่ใช่แค่คุณลุงคุณป้า แต่คนทำงานอย่างเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยเช่นกัน

จากสถิติการคาดประมาณประชากรของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Complete Aged Society) – ข้อมูลเพิ่มเติม Click สังคมผู้สูงอายุ ตามที่ได้ให้คำนิยาม คือ ประชากรในประเทศมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป อยู่ร้อยละ 20 ของทั้งประเทศ ในปี 2564

จะว่าไปนี่ก็ไม่ได้ไกลเลย อีกแค่สองปีนับจากนี้ หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพว่า แล้วผมอายุ 25 ปี ดิฉันอายุ 28 ปี เกี่ยวข้องอะไรกับสังคมผู้สูงอายุ เรายังคงต้องทำงาน กิน เที่ยว นอน ใช้ชีวิตตามปกติไม่ใช่เหรอ?

ใช่ค่ะ แม้ว่าคุณเองยังไม่เกี่ยว แต่ตามสถานการณ์นี้ หากเรายังดำเนินชีวิตแบบที่ไม่เตรียมความพร้อม ในปี พ.ศ. 2574 เราจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ หรือทุกสามคนที่เดินมาด้วยกัน จะมีคนหนึ่งอายุมากกว่า 60 ปี และในอีกแง่มุมหนึ่ง ช่วงนั้นหลายคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยจะลำบากมากๆ คุณได้คิดหรือยังว่าในปี 2574 ตัวคุณจะอายุเท่าไหร่? เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุ หรือคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ  คุณคิดวางแผนสำหรับชีวิต การทำงาน สุขภาพไว้อย่างไร ในเวลานั้นคุณก็จะเจอแต่คนอายุเยอะๆ คุณได้ลองคิดหรือยังว่าจะทำอย่างไรกับสภาพที่เกิดขึ้น?

ข้อเท็จจริงคือ ประชากรไทยวัยก่อน 60 ปีในปัจจุบันจำนวนกว่าร้อยละ 30 ยังคงไม่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ และความมั่นคงทางรายได้ แต่เราอาจไม่ต้องไปจนถึงการหยิบยกตัวเลขจากสถิติ ลองมองย้อนกลับไป วันนี้คุณถามตัวเองหรือยังว่า หากทำงานไม่ได้หรือไม่ได้ทำงานแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรโดยพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด? กว่าจะถึงตอนนั้นและเพื่อที่จะมีเงินดูแลตัวเองในยามที่ไม่สามารถไปทำงานได้ คุณจึงต้องเริ่มเสียแต่วันนี้

เมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เราขอเสนอ 3 ตัวเลือก ที่คุณควรเริ่มลงมือ เราอยากให้คุณลองพิจารณาและเลือกไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

 

ตัวเลือกแรก : เริ่มเก็บเงินเสียแต่วันนี้

ไม่ใช่แค่คุณลุงคุณป้า แต่คนทำงานอย่างเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยเช่นกัน

เมื่ออายุมากขึ้น คุณมักจะต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนเมื่อขาดรายได้ประจำเข้ามาจุนเจือเหมือนครั้งที่ยังทำงานอยู่ หรือรายได้ที่พอเพียงกับความต้องการ และยิ่งหากไม่ได้รับรายได้จากลูกหลานหรือการเอาใจใส่ คุณก็อาจจะเจอกับความลำบากรุมเร้าได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเริ่มเก็บเงินในวันนี้ คุณก็จะมีเงินเก็บในส่วนต่างๆ ไว้ใช้ยามที่ไม่มีรายได้ประจำอีกต่อไป เงินเก็บบางประเภทหากอยู่ในหมวดที่จ่ายเงินคืนยามเกษียณ เช่น ประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็จะให้ผลตอบแทนมาทันเวลาที่คุณกำลังต้องการใช้ด้วย นอกจากนี้ การเก็บเงินตั้งช่วงวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว หรือแม้แต่วัยกลางคน ยังทำให้คุณ ‘ลด ละ เลิก’ กิจกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจในภายหลัง ในบั้นปลายชีวิต คุณก็จะมีเงินเก็บ เงินออม เงินสำหรับรายจ่ายฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราให้ว้าเหว่ใจ


Photo Credit: Pexel

 

ตัวเลือกที่สอง : เริ่มดูแลสุขภาพในวันนี้

ไม่ใช่แค่คุณลุงคุณป้า แต่คนทำงานอย่างเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยเช่นกัน

เพื่อที่เราจะสามารถดูแลตัวเองไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รักและทะนุถนอมร่างกายของเราให้ดี พอถึงวัยเกษียณหรืออาจจะใกล้เกษียณ คุณก็จะกลายเป็นคุณลุงคุณป้าหุ่นเซี๊ยะ วันนั้นคุณอาจจะยังทำงานอยู่ เป็นอาจุมม่าสอนออกกำลังกาย เป็นคุณลุงรับถ่ายแบบ เป็นโค้ชชีวิต เป็นที่ปรึกษา หรืออาชีพอิสระต่างๆตามที่คุณถนัด และคุณยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ด้วย แต่ที่สำคัญ คุณต้องไม่ลืมว่า แม้ภายนอกจะดูสดใส อวัยวะภายในของคุณก็ทำงานมานานแล้วเช่นกัน พวกเขาอาจจะอยากพักบ้าง อุดตันบ้าง เหนื่อยบ้าง ชำรุดบ้าง อย่าลืมเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อรักษาซ่อมแซมบำรุงส่วนที่สึกหรอไปด้วยนะคะ

                                                                                                                                                                        Photo Credit: Pexel

 

ไม่ใช่แค่คุณลุงคุณป้า แต่คนทำงานอย่างเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยเช่นกันตัวเลือกที่สาม : สร้างมรดกในวันนี้

มรดกที่ว่าไม่ได้หมายความถึง เงินทอง อสังหาริมทรัพย์ ทองคำแท่ง หรือสิ่งที่ประเมินค่าเป็นเงินได้เสมอไป มรดกอาจเป็นคำสอน  เป็นทัศนคติ เป็นความรู้ เป็นคุณค่าของชีวิต เป็นวัฒนธรรมประเพณี ที่ส่งต่อถึงคนรุ่นถัดไป

มีงานวิจัยและข้อชี้ชัดมากมายว่า Attitude หรือ ทัศนคติ สร้างความสำเร็จให้กับผู้คนมากกว่าความสามารถ ทักษะ หรือสิ่งอื่นๆ ฉะนั้น หากวันนี้เรามีหน้าที่ดูแลใครสักคน อย่าลืมที่จะวางพวกเขาไว้ในทางของคนที่มีทัศนคติดี คิดบวก ทำบวก พูดบวก เพื่อที่พวกเขาจะได้รับมรดกทางจิตใจ และสามารถส่งต่อไปได้ และเมื่อถึงวันที่คุณต้องเกษียณอายุทั้งการทำงาน และการสั่งสอน คุณก็จะเข้าสู่โหมดที่เราขอเรียกว่า “งามตามวัยฤดูกาลพักผ่อน” แม้คุณจะทำงานไม่ได้เท่าเดิม แต่คุณยังมีคุณค่าอยู่เหมือนเดิม

 

Photo Credit: Pexel

 

สุดท้ายนี้หวังว่าเราทุกคนจะสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมคนสูงอายุอย่างมีความสุขกัน ทั้งด้านความมั่นคงทางการเงิน สุขภาพ และการปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสมตามอายุของเรา มาร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไปด้วยกันนะคะ

———
หากคุณเป็นคนสาย IT หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ชอบงานท้าทาย ต้องการแสดงฝีมือ และกำลังมองหาโอกาสดีๆให้ตัวเอง คลิกดูงานที่น่าสนใจจากเรากว่า 300 ตำแหน่งได้ที่นี่ https://www.aware.co.th/it-jobs

 

ไม่ใช่แค่คุณลุงคุณป้า แต่คนทำงานอย่างเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยเช่นกัน

About Thanthip Suratthanyakorn

Senior Recruiter - Group Recruitment & Organization Development | Aware Group - Passion in supporting people to unlock their career potential, tailored to professional goals and personal needs. | อยากให้ทุกคนได้ทำงานที่ตัวเองรัก ได้พัฒนา มีแนวคิด ได้ใช้ชีวิต และมีความสุขกับวันธรรมดาๆไปด้วยกัน

Uncategorized