fbpx

Extension Tag

Extensions เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตั้งลงใน Chrome เพื่อเปลี่ยนการทำงานของเบราว์เซอร์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มคุณลักษณะใหม่ ๆ ให้กับ Chrome นอกเหนือจากความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดแล้ว การมีตัวช่วยที่เหมาะสมในการทำงานก็จะทำให้ลดเวลาในการทำงานลงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ หาคำตอบของ 6 Google Chrome Extensions ได้ในบทความนี้...