fbpx

Microsoft Dynamics 365 Tag

เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นย่อมมีระบบการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งธุรกิจมีความซับซ้อนมากเท่าใด ก็ยิ่งจะยากในการจัดการกับกระแสข้อมูลจำนวนมากระหว่างแผนกให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น พร้อมกับตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาด เมื่อต้องเลือก ERP ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ คุณต้องพิจารณาประเภทและลักษณะของธุรกิจของคุณ มีอะไรบ้างที่คุณต้องการจากระบบ ERP เปรียบเที่ยบแพลตฟอร์ม ERP ของ SAP Business One กับ Microsoft Dynamics 365 แพลตฟอร์มไหนดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ในบทความนี้...