fbpx

Technology News

Big Data สำหรับธุรกิจองค์กรเริ่มต้นอย่างไร?

มีสามสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนเริ่มต้นทำ Big Data วางแผนและกำหนดโครงสร้างการเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการเก็บสำรองและวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดผู้ดูแลและบริหารจัดการ...

ประโยชน์ของ Big Data และประเด็นคำถามที่น่าสนใจ

ประโยชน์ของ Big Data ล้วนๆที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง พร้อมประเด็นคำถามที่น่าสนใจต่อ Big Data คุณจะเอาไปใช้ให้ได้อะไร วิธีการ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ...

คุณลักษณะและกระบวนการเจาะ Big Data มาใช้งาน

Big Data มีคุณลักษณะสำคัญอยู่ 4 อย่างคือ ต้องเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา (Velocity) และยังไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ (Veracity) นอกจากนั้นกระบวนการจาก Big Data สู่ความสัมพันธ์ของข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้...

Big Data คืออะไร?

ทำไมต้อง Big Data? คุณเป็นลูกค้าของธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ Netflix, Youtube, Facebook, Twitter, Google, Walmart, Starbucks หนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จคือ Big Data พวกเขามีข้อมูลในมือจำนวมหาศาล สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆจากผลประมวลจากข้อมูลเหล่านั้น...

HTTPS: Naming and Shaming Unsecured Sites

  Starting July, with the update of the Chrome 68 browser, internet users are going to be notified with a “Not Secure” alert when browsing non HTTPS-encrypted sites.   Google has been nudging webmasters towards more secure policies, but this marks the most significant push as SSL/TLS certification...

ปลอดภัยกว่าเมื่อท่องเว็บไซต์ผ่าน HTTPS

ความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงไหน? อยู่ตรงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอยู่เสมอ ซึ่งการค้นหาอาจใช้ผ่าน Chrome, Internet Explorer, Firefox, Microsoft Edge, Safari และอื่นๆ จากข้อมูลปี 2017 พบว่าสัดส่วนผู้ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์บน Desktop นั้น Google Chrome ขึ้นเป็นผู้นำ Edge แม้ว่าที่ผ่านมาจะขยายตัวช้า แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเที่ยบกับเจ้าอื่นๆ ...

The 7 Pillars of GDPR Compliance

If you have read our previous article, about if you need to comply with GDPR and have reached the conclusion GDPR is mandatory for you - these are 7 principles (we call them pillars of the GDPR) as outlined by the ICO. The GDPR is formulated...

ทำไม GDPR จึงสำคัญสำหรับธุรกิจ? – ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและไอทีควรทราบอะไรบ้าง

GDPR ย่อมาจาก General Data Protection Regulation หรือระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เป็นบทบัญญัติหลักภายในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล (DPA) กฏนี้เขียนขึ้นเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของพลเมืองของสหภาพยุโรปและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมีความโปร่งใสและปลอดภัยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล...

Do I need to comply with GDPR?

Answer: Probably.   GDPR is an expansive regulation that will be applied internationally (not just the EU). It is not exclusively dependent on where you do business or who you do business with but the activities that you do. This regulation applies to:   (1) A company or entity...

เราจะทราบได้อย่างไรว่าต้องปฏิบัติตาม GDPR หรือไม่?

GDPR เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกนำไปใช้ทั่วโลก (ไม่ใช่แค่ใน EU) ไม่ได้ขึ้นอยู่ตำแหน่งที่ตั้งในประเทศที่คุณทำธุรกิจ หรือสัญชาติของพาร์ทเนอร์ที่คุณทำธุรกิจด้วย แต่ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่คุณทำ โดยระเบียบนี้ใช้บังคับกับ:...