มีหลากหลายโปรเจคให้คุณเข้าร่วม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะและความถนัดของคุณ

Job Function:


ประเภทงาน:
Programmer / Developer
ประเภทงานย่อย:
Application
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
2
เงินเดือน (บาท):
30,000 - 40,000 หรือขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถ
ระดับตำแหน่งงาน:
Middle Level

Job Description:


 • ออกแบบ, พัฒนา และปรับปรุง ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่ได้รับมอบหมาย
 • เขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้แอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ
 • มีส่วนร่วมในการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชั่น
 • บันทึกการใช้งานและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และโปรแกรมทั้งหมด
 • ให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับคุณภาพของงานและการให้บริการ ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ทำการทดสอบโปรแกรมก่อนนำออกไปใช้งานจริง
 • Requirement:


 • จบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในการพัฒนา JAVA
 • มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ JAVA14, Spring boot2.3, MongoDB, RabbitMQ, WebSocket
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Visual Studio Code, Angular9, Ionic 5, Typescript, SCSS, Responsive Design, WebSocket
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IntelliJ IDEA (Community/Ultimate Edition)
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Plug-In: Lombok, Mapstruct, Spring Assistance
 • Welfare Benefits:
  Contact Person

  ธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร
  (แนท)
  084-147-3407
  thanthip.s@aware.co.th

  พหลโยธินเพลส อาคารเลขที่ 408 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400