fbpx

ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะโตไปกับไอทีในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้

วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการงาน และ ชีวิต

ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะโตไปกับไอทีในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้

ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม การศึกษา  รวมทั้งด้านอุตสาหกรรม  เมื่อต้องมีการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่า การมองหาบุคลากรทางด้านซอฟแวร์ เช่น นักพัฒนาซอฟแวร์ นักทดสอบระบบ ก็มีอัตราความต้องการเพิ่มมากขึ้น จากองค์กรบริษัทเอกชน  ในขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังที่จะก้าวสู่ความเป็น AEC ความพร้อมทางด้านไอทีก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ด้านไอทีนั้น มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดสภาวะการขาดบุคลากรเพิ่มมากขึ้น จากผลสำรวจข้อมูลจากสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) องค์กรทำวิจัยและสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้ว ชี้ชัดว่า ธุรกิจไทยสนใจพัฒนาซอฟแวร์ด้านแอพโมบายสูงสุด สามารถติดตามอ่านข้อความได้ทั้งหมดที่