March 8, 2019

ผู้หญิงกับเทคโนโลยี: Aware เน้นที่ความสามารถและเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียม

by Matana Wiboonyasake matana.w@aware.co.th

ผู้หญิงกับเทคโนโลยี: Aware เน้นที่ความสามารถและเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียม

 

 

ปัจจุบันผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญแทบจะทุกบริบท

ทั้งทางด้านธุรกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสังคมมากขึ้น จะเห็นได้จากในระยะหลังหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มีการผลักดัน ส่งเสริม และเปิดรับความสามารถของผู้หญิงในแต่ละวงการมากขึ้น สร้างคำถามที่ว่าสังคมยอมรับบทบาทของผู้หญิงอย่างเท่าเทียมหรือไม่? แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีตัวเลขที่แตกต่างอยู่มากระหว่างเพศชายและเพศหญิง หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือตลาดงานทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังต้องการบุคคลากรเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก นอกจากการขาดแคลนคนแล้ว เรายังพบว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างจำนวนของแรงงานเพศชายและเพศหญิงอีกด้วย

 

เทคโนโลยีเป็นเรื่องของผู้ชายจริงหรือ?

โดยปกติแล้วคนทั่วไปมักมีความเชื่อคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งว่า “ผู้ชายเหมาะกับเทคโนโลยีมากกว่า” ฉะนั้นงานด้านเทคโนโลยี งานด้านวิศวกรรม รวมทั้งงานช่างประเภทต่างๆ จึงถูกมองว่าเป็นงานของผู้ชายแบบแทบจะผูกขาดเลย ความเชื่อนี้ฝังอยู่ข้างในลึกๆ จนแทบจะแยกจากความจริงไม่ออก หากดูตัวเลขในตลาดแรงงานแล้ว ไม่ว่าจะต่างประเทศหรือแม้แต่ประเทศไทยเอง งานเหล่านี้ก็ยังมีสัดส่วนของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่ดี (รวมไปถึงอีเว้นต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่จัดมาก็มีความเป็นเพศเฉพาะและจัดเพื่อผู้เข้างานที่เป็นผู้ชายมากกว่า) และแม้ว่าจะมีนักเรียนหญิงที่เข้ามาเรียนทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่พวกเธอก็ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาทำงานในด้านนี้ต่อ

 

ผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีหายไปไหน?

ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างจำนวนของทั้งสองเพศยังมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยอันเนื่องมาจากความเชื่อ ความรู้สึกไม่มั่นใจของผู้หญิงเอง ความคิดที่ว่าผู้หญิงไม่เก่ง เทคโนโลยีไม่ใช่งานของผู้หญิง หรือเมื่อผู้หญิงเข้ามาทำงานจริงๆแล้วกลับไม่ได้รับการยอมรับ ได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่าง อีกทั้งนโยบายการรับคนขององค์กรบางแห่งอาจบั่นทอนอาชีพทางเทคโนโลยีของผู้หญิงอยู่บ้าง จนดูเหมือนว่างานหลายอย่างไม่เปิดกว้างสำหรับผู้หญิง ซึ่งความเป็นจริงแล้วการที่ไม่มีผู้หญิงในองค์กรมีส่วนทำให้ขาดมุมมองและพลังสร้างสรรค์จากเพศหญิงต่อการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีไปอย่างน่าเสียดายอีกด้วย

เรามีตัวอย่างที่จะบอกว่า ผู้หญิงทำงานเคียงข้างกับผู้ชายและพวกเธอก็ประสบความสำเร็จได้ในโลกของเทคโนโลยีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบัน อาทิ

  • Ada Lovelace หญิงชาวอังกฤษผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงเกือบ 200 ปีที่แล้ว ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก’ จากผลงานการสร้างภาษาสำหรับเครื่องจักรวิเคราะห์ (Analytical Machine) ที่ Charles Babbage เป็นผู้สร้างขึ้นจนต่อมาได้พัฒนาเป็นคอมพิวเตอร์ในที่สุด ด้วยความสามารถของ Ada เอง จึงได้ชื่อว่าเป็น ‘ต้นแบบของนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์’ ซึ่งภายหลังกลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจที่สุดอาชีพหนึ่งในปัจจุบัน
  • Megan Smith อดีตผู้บริหารของ Google ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (Chief Technology Officer) ในสมัยของประธานาธิบดี Barak Obama เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลอเมริกัน เธอกลายเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเทคโนโลยีในขณะนั้น
  • ส่วนในประเทศไทยเองก็มีมากมายหลายคน แต่จะขอหยิบออกมาเป็นตัวแทนความสำเร็จที่น่าสนใจในภาพรวม คือ ในปีที่แล้วมีการแข่งขันสตาร์ทอัพประจำปีของดีแทคหรือ dtac accelerate พบว่า ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่เข้ารอบ 11 ทีมเป็นผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

คุณเริ่มเห็นอะไรจากตรงนี้แล้วหรือยัง?

แม้ว่าแนวคิดที่มีต่อเรื่องเพศบางอย่างยังคงอยู่และมีผลต่อการจ้างงาน และแม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่แล้วก็ตาม แต่ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยี การศึกษา และโอกาสที่เพิ่มขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องยากที่ผู้หญิงในยุคนี้จะเปี่ยมไปด้วยพลัง สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดดั้งเดิม สร้างทางเดินใหม่ให้กับอนาคตของตัวเองและวงการเทคโนโลยีต่อไปได้

 

Aware Group ส่งเสริมการไม่แบ่งแยกเพศในงานด้านเทคโนโลยี

เรากลุ่มบริษัท Aware Group เชื่อว่าผู้หญิงมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาอย่างช้านานพอๆกับผู้ชายและมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ที่ Aware เรามีนโยบายส่งเสริมการไม่แบ่งแยกเพศในงานด้านเทคโนโลยี เราเป็นอีกหนึ่งบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเพศหญิงเพื่อลดอคติบางอย่างที่ปิดกั้น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเพศหญิงในที่ทำงาน เพื่อให้ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องผูกขาดทางเพศ และโลกนี้สามารถใช้พลังจากผู้หญิงในการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน

 

ไม่ใช่แค่นโยบายเพ้อฝันแต่เป็นหนึ่งในลักษณะที่ชัดเจนขององค์กร

แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงใน Aware Group เราอยากให้คุณได้ฟังสิ่งที่เพื่อนๆพนักงานผู้หญิงชาว Aware แบ่งปันถึงแง่มุมที่ว่า ในความคิดของพวกเธอ Aware เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ส่งเสริมและเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียมหรือไม่ และพวกเธอรู้สึกอย่างไรที่สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นลักษณะหนึ่งที่ชัดเจนขององค์กร

 

ผู้หญิงกับเทคโนโลยี: Aware เน้นที่ความสามารถและเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียม

 

Poungthong Thipdang |  Human Resources Director, Aware Group

 

“Aware ยึดมั่นในการเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในการเข้ามาทำงานที่นี่ เราไม่เคยปิดกั้นผ่านการรับสมัคร เวลาลงประกาศตำแหน่งงานต่าง ๆ เราไม่เคยระบุว่า ต้องการรับสมัครเพศใดเพศหนึ่ง แต่สิ่งที่เราเน้นที่สุด คือ เรื่องประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งงานมากกว่า

ตั้งแต่พี่ทำงานที่ Aware มาเกือบ 15 ปีแล้ว สังเกตได้ว่า ในการลงประกาศเพื่อรับสมัครงานนั้น เราไม่เคยจำกัด หรือระบุเพศของตำแหน่งงานนั้นๆ เลย หรือแม้แต่การรับสมัครงานในบางตำแหน่ง ผู้ที่มาสมัครงานจะมีเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด แต่เราก็เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มาทำงานในองค์กรของเราอย่างชอบธรรมและเท่าเทียม แล้วพวกเขาก็พิสูจน์ให้เราได้ประจักษ์ว่า เพศไม่มีผลต่อศักยภาพและความสามารถของพวกเขาโดยสิ้นเชิง เพราะพวกเขาเหล่านั้นต่างเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรของเราอย่างแท้จริง

พี่มีความภาคภูมิใจ และรู้สึกดีเป็นอย่างมากนะคะ ที่ได้มาทำงานกับองค์กรที่ดี ที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ  ที่เห็นคุณค่าในตัวตนของทุกคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

Aware มีพนักงานระดับผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงหลายคน ทุกคนล้วนแต่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของทั้งภายในองค์กร และกับบุคคลภายนอกหลายคน นั่นยิ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า ไม่มีการจำกัดเพศในหน้าที่การงานค่ะ”

 

 

 

ผู้หญิงกับเทคโนโลยี: Aware เน้นที่ความสามารถและเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียม

 

Wannapa Seebamroongsasn | Business Solutions Director, Business Solutions Department (Aware Group)

 

“Aware เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ส่งเสริมและเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะ เพราะในการคัดสรรบุคคลากรเพื่อเข้ามาร่วมงาน หรือ พิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน เราไม่เคยปิดกั้น เปิดรับทุกคนที่มีความสามารถเข้ามา รวมทั้งพิจารณาและให้โอกาสทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันค่ะ

จากการที่พี่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง 2 อย่าง แต่อยากจะกล่าวถึงในอย่างที่ 1 คือ พี่เป็นกรรมการในการสัมภาษณ์งาน ต้องเลือกผู้เข้าร่วมงาน และ Supervisor ที่ดูแล Staff จำนวนหนึ่ง ซึ่งเพื่อนร่วมงานในทีมที่มีอยู่ก็มีทุกเพศทุกวัยหลายเชื้อชาติ เราให้โอกาสกับทุกคนเท่าเทียมกันค่ะ

พี่รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่องค์กรให้ความสำคัญเรื่องนี้ เพราะความสามารถของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพื้นฐานความรู้ของคนๆนั้น เพิ่มเติมด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย และความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ค่ะ”

 

 

ผู้หญิงกับเทคโนโลยี: Aware เน้นที่ความสามารถและเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียม

 

Pornpimol Gengmon | Project Manager, Aware Technology Solutions 

 

“บริษัท Aware ของเราเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มีการแบ่งแยกเพศในเรื่องของการทำงาน

เพราะเราจะสังเกตง่ายๆได้เลยว่า ทุกๆตำแหน่งจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ในทีมพี่จะประกอบด้วยสมาชิกหลายคน ซึ่งในแต่ละ Role ก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เวลาที่เรามีการ discuss กันในเรื่องของ program ที่เรากำลังจะทำ หรือปัญหาที่เราเจอ เราก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคน โดยไม่ได้กำหนดว่าถ้าเป็นเรื่องของการ coding ต้องผู้ชายนะ ส่วน test ต้องเป็นเรื่องของผู้หญิงนะ ทุกคนคุยได้หมด ถ้าเรามีความรู้ และหลายๆครั้งวิธีการที่เรานำมาใช้และสำเร็จก็มาจากผู้หญิงนะ

พวกเรารู้สึก happy มากๆ เพราะการที่เราเริ่มต้นด้วยความเท่าเทียมกัน ทุกคนก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกัน มันทำให้ทุกคน กล้าที่จะเสนอไอเดีย หรือความคิดเห็นในเรื่องต่างๆได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คนในองค์กรไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เพราะถ้าเรามีความสามารถ ไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็สามารถเติบโตได้

จริงๆแล้วก็อยากให้มองภาพใหญ่ในสังคมไปเลยว่าเราทุกคน เวลาเราได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ ให้มองด้วยใจที่เป็นกลาง เริ่มต้นมองอย่างเท่าเทียม อย่าเพิ่งด่วนตัดสินเขาจากเพศหรือภาพลักษณ์ภายนอกที่เรามองเห็น สุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะพยายามพูดเรื่องความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ แต่ก็อย่าลืมการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความมีน้ำใจ ความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีด้วยนะคะ”

 

 

สุดท้ายแล้ว เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีศักยภาพและมีโอกาสที่ควรค่าแก่การได้รับการสนับสนุนทางอาชีพการงานอย่างเท่าเทียมกัน

 

#IWD2019

#BalanceforBetter

#WeAreAware

#AwarePeople

 

Uncategorized