fbpx

ERP Tag

หากคุณกำลังครุ่นคิดสงสัยเกี่ยวกับระบบ ERP สำหรับธุรกิจอยู่ล่ะก็ เราขอนำเสนอประโยชน์ 5 ประการในโลกธุรกิจและโลกแห่งความเป็นจริงที่ SAP B1 ทำได้ หาคำตอบได้ในบทความนี้...

พลังของ SAP B1 สามารถสร้างประโยชน์ได้ครอบคลุมทั้งตลาดแบบรวมศูนย์และกลุ่มอุตสาหกรรม SAP B1 ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบริษัทที่มีความคิดก้าวหน้า โดยนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้เพื่อให้สัมพันธ์กัน สร้างสรรค์ และสามารถแข่งขันได้ และ SAP B1จะจำเป็นในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร หาคำตอบได้ในบทความนี้...

SAP Business One คืออะไร? เหมาะกับใครหรือธุรกิจประเภทไหน? มีโซลูชั่นหรือฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานอะไรบ้าง สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้...

เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นย่อมมีระบบการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งธุรกิจมีความซับซ้อนมากเท่าใด ก็ยิ่งจะยากในการจัดการกับกระแสข้อมูลจำนวนมากระหว่างแผนกให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น พร้อมกับตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาด เมื่อต้องเลือก ERP ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ คุณต้องพิจารณาประเภทและลักษณะของธุรกิจของคุณ มีอะไรบ้างที่คุณต้องการจากระบบ ERP เปรียบเที่ยบแพลตฟอร์ม ERP ของ SAP Business One กับ Microsoft Dynamics 365 แพลตฟอร์มไหนดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ในบทความนี้...