fbpx

ทำไม SAP B1 ถึงจำเป็นในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต? 

ทำไม SAP B1 ถึงจำเป็นในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต? 

ทำไม SAP B1 ถึงจำเป็นในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต? 

ทำไม SAP B1 ถึงจำเป็นในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต? 

 

 

พลังของ SAP B1 สามารถสร้างประโยชน์ได้ครอบคลุมทั้งตลาดแบบรวมศูนย์และกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่ธุรกิจที่สร้างผลกระทบได้ตรงจุดและลึกซึ้งเหมือนกับอุตสาหกรรมการผลิต  ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถของ SAP Business One สามารถดูบทความ “SAP Business One คืออะไร?” รวมถึงประโยชน์ได้ที่นี่

 

ถ้าให้พูดแบบสั้น ๆ SAP B1 เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบริษัทที่มีความคิดก้าวหน้าและกำลังนำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลไปใช้ในธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้เพื่อให้สัมพันธ์กัน สร้างสรรค์ และสามารถแข่งขันได้ 

  

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บริษัทจะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพทุกส่วนของธุรกิจอันได้แก่ กระบวนการดำเนินงาน การควบคุมต้นทุน ประสิทธิภาพ และความหวังในการสร้างผลกำไร ซึ่ง SAP B1 เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยธุรกิจทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้นั่นเอง 

 

อย่างไรก็ตาม  SAP Business One สามารถพัฒนาเพื่อช่วยบริษัทจัดการกับปัญหาเฉพาะจุดได้ 

 

SAP Business One ช่วยธุรกิจการผลิตให้มีกระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การขายไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ช่วยจัดการสินค้าคงคลัง ควบคุมการผลิต และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมขายของคุณ ช่วยให้เข้าใจถึงคำสั่งซื้อและความต้องการ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบ end-to-end เกี่ยวกับกระบวนการในธุรกิจทั้งหมด 

 

 

ผู้ผลิตประเภทใดบ้างที่สามารถใช้ SAP Business One?  

 

 • การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง คือ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งการผลิตขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ เป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ เช่น น็อต โบลต์ ตัวยึด และสายไฟ  ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น และสมาร์ทโฟน SAP B1 สามารถช่วยให้คุณเข้าใจสินค้าคงคลังไปจนถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งทำให้ทราบได้เมื่อขาดชิ้นส่วนหรือเกิดปัญหาคอขวดในการผลิตเกิดขึ้น
   
 • การผลิตตามกระบวนการ คือ ประเภทของการผลิตที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์โดยจะใช้สูตรเพื่อผลิตในปริมาณมาก เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแล้วจะไม่สามารถแยกย่อยออกเป็นส่วนประกอบพื้นฐานได้อีก ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ เครื่องดื่ม เค้ก และเคมีภัณฑ์ SAP B1 สามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกการผลิตจะเป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกัน ไม่ต้องหยุดกการผลิตเพื่อเติมวัตถุดิบใด ๆ และจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทรัพยากรว่ามันทำงานอย่างไร มีประสิทธิภาพดีหรือไม่
   
 • การผลิตแบบทำซ้ำ คือ สินค้าผลิตตามลำดับเวลา การผลิตแบบทำซํ้ามีตัวอย่างเช่น การผลิตรถยนต์ การผลิตที่มีมูลค่าและมีกระบวนการผลิตระดับสูงเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานอย่างราบรื่น แผนการผลิตใด หากเกิดการสะดุดขึ้น อาจทำให้เกิดงานค้างจำนวนมากที่ส่งผลกระทบในจุดที่สำคัญที่สุดของบริษัทคุณได้ 

 

หากนี่คือปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ 

 

 • ตัดสินใจผิดพลาดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะระบบ manual ดั้งเดิมมักไม่แม่นยำในจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะต้องผลิตต่อวัน หรือจำนวนทรัพยากร รวมถึงเวลาที่ใช้ไปรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ยาก อันเนื่องมาจากตัวแทนฝ่ายขายของคุณไม่รู้ว่า มีสินค้าคงคลังอยู่เท่าไรหรือสามารถผลิตสินค้าใหม่ได้เร็วแค่ไหน 
 • ต้องพยายามรักษาอัตราความพึงพอใจของลูกค้าโดยเพิ่มเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว ลดระยะเวลาการคอยสินค้า และพยายามรักษาระดับผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงและสม่ำเสมอ  
 • ต้องการทำให้การเริ่มต้นโครงการราบรื่นขึ้น ปรับปรุงแผนการผลิต และเริ่มการผลิตทั้งหมดให้เร็วขึ้น 
 • ต้องลดการใช้เครื่องจักรซ้ำซ้อนและกินเวลานาน เพิ่มแรงงานและอัตราการใช้เครื่องจักรของคุณ 

 

Module SAP Business One สำหรับการผลิตทำอะไรได้บ้าง 

 

SAP Business One เพิ่มการมองเห็นในทุกมุมของการดำเนินงานด้านการผลิต และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นในการจัดการกับความท้าทายด้านการผลิตที่น่ากังวลมากที่สุด SAP Business One ให้ข้อมูลตามเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง นี่คือ Module ที่สามารถใช้ได้ทันที ได้แก่ 

 

 • การดูแลระบบ: ช่วยอำนวยความสะดวกในการตั้งค่าผู้ใช้และผู้ดูแลระบบของคุณ 
 • การเงิน: รวมองค์ประกอบทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ 
 • CRM: ช่วยคุณประเมินกิจกรรมทางการตลาดและการใช้จ่ายของคุณ 
 • โอกาสทางการขาย: ประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดและเสริมโอกาสในการขายของคุณ 
 • การขาย – AR: ควบคุมใบเสนอราคาและข้อมูลการขายทั้งหมด 
 • การจัดซื้อ – AP: จัดการใบสั่งซื้อและใบเสร็จสินค้าทั้งหมด 
 • การธนาคาร: ประกอบด้วยการชำระเงินขาเข้าและขาออก และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 • สินค้าคงคลัง: จัดการสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อและจัดการการขายแยกออกเป็นส่วน ๆ  
 • ทรัพยากร: ประกอบด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรและการวางแผนความจุของทรัพยากร 
 • การผลิต: ควบคุมรายการวัสดุ ใบสั่งผลิต กระบวนการผลิต และรายละเอียดการผลิตทั้งหมด 
 • บริการ: จัดการสัญญาให้บริการทั้งหมดของคุณในที่เดียว 
 • การจัดการโครงการ: ประกอบด้วยโครงการ งานต่าง ๆ ปัญหา และสรุปการเงินของโครงการ 
 • ทรัพยากรบุคคล: ควบคุมฐานข้อมูลของพนักงาน 
 • รายงาน: มีรายงานที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีในทุก ๆ Module