fbpx

Microsoft Copilot ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Microsoft Copilot ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Microsoft Copilot ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Microsoft Copilot ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Microsoft Copilot สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

Microsoft Copilot คือ ผู้ช่วยอัจฉริยะคนใหม่ที่พร้อมยกระดับทุกกระบวนการทำงานทรัพยากรบุคคลและการร่วมงานกับภายในทีมของคุณ ด้วยชุดเครื่องมือครบครันที่จะช่วยปรับกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านการทำงานแบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI ที่สำคัญที่สุดคือ Copilot สร้างผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดสำคัญ (KPI) เช่น ต้นทุนต่อการจ้างงาน (cost per hire) และอัตราการลาออก (turnover rate) 

การสรรหาบุคลากรและต้อนรับพนักงานใหม่ 

การสร้าง Job Description ที่น่าสนใจ : Copilot ช่วยให้คุณสร้าง Job Description ที่โดดเด่นน่าสนใจ ด้วยการแนะนำคำสำคัญและวลีที่เหมาะสม ช่วยดงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ระบบสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมและคำอธิบายงานของบริษัทคู่แข่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคำอธิบายงานของคุณโดดเด่นและได้รับการปรับแต่งสำหรับการค้นหาบนเว็บไซต์ (SEO) และตลาดประกาศงานอื่น

เมื่อมีการส่ resume และใบสมัครเข้ามาแล้ว คุณจะต้องมีวิธีการคัดกรองและจัดการผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ 

การคัดสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ : ระบบใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเร่งกระบวนการค้นหาบุคลากร ช่วยระบุผู้สมัครที่มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะเจาะจงจากแพลตฟอร์มและเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น LinkedIn 

เมื่อมีการส่ resume และใบสมัครเข้ามาแล้ว คุณจะต้องมีวิธีการคัดกรองและจัดการผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ

การคัดกรอง resume อัตโนมัติ : Copilot สามารถคัดกรอง resume จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จับคู่ทักษะและประสบการณ์ของผู้สมัครกับข้อกำหนดของงาน ช่วยระบุผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาดังตัวอย่างด้านล่าง 

Microsoft Copilot ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้สมัครคนนี้เหมาะกับสายงาน Python ไหม? Copilot ช่วยเช็กได้! : เคยสงสัยไหมว่าผู้สมัครคนไหนเหมาะกับงานที่เปิดรับ? ตัวอย่างเช่น คุณมีเอกสารประวัติการทำงานของ Jane Doe ที่มีประสบการณ์เป็น Java developer 1 ปี 6 เดือน พร้อมใบรับรอง Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer แม้จะมีทักษะและใบรับรองที่ตรงกับงาน แต่ประสบการณ์อาจจะยังน้อยไปสำหรับตำแหน่ง Java ระดับ senior แต่ Copilot สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ เพียงแค่คุณใส่เอกสารประวัติการทำงานลงไป ระบบจะช่วยคุณประเมินเบื้องต้นว่าเหมาะสมกับงานที่คุณต้องการหรือไม่ 

นัดหมายสัมภาษณ์ง่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ : Copilot ชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดตารางเวลา ่วยประสานงานเรื่องการนัดหายสัมภาษณ์ ดยค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับท้งผู้สมัคร ู้จัดการฝ่ายทรพยากรบุคคล ห้องประชุม ดภาระงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ระบบสื่อสารอัตโนมัติ : ตลอดกระบวนการสรรหาบุคลากร Copilot สามารถส่งข้อความอัตโนมัติให้กับผู้สมัคร เช่น แจ้งสถานะการสมัคร เตือนวันสัมภาษณ์ หรือส่งผลการพิจารณาเบื้องต้น ช่วยให้ผู้สมัครรู้สึกว่าได้รับการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการสัมภาษณ์รวดเร็ว : กรณีที่ใช้ Microsoft Teams ในการสัมภาษณ์ Copilot สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์เป็นหัวข้อสั้น พร้อมแชร์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

สร้างเอกสารจัดจ้างและต้อนรับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว : เมื่อมีการตัดสินใจรับพนักงานเข้าทำงาน ไมโครซอฟท์ Copilot จะช่วยสร้างเอกสารและคู่มือการปฐมนิเทศแบบเฉพาะบุคคล 

แผนการต้อนรับพนักงานแบบกำหนดเอง : Copilot สามารถช่วยสร้างโปรแกรมปฐมนิเทศแบบเฉพาะเจาะจงตามสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 

ประโยชน์หลักที่ได้: ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร

The key business benefits of Microsoft Copilot

การรักษาพนักงานที่มีฝีมือและรักษาสุขภาะของพนักงาน :

การลดต้นทุนในการสรรหาบุคลากร เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล พวกเขายังต้องการเพิ่มการรักษาพนักงาน (retention) สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้พนักงานประสบความสำเร็จ Copilot ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ ด้วยการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

การมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานแบบเฉพาะบุคคล : Copilot สามารถสร้างบทสนทนาโต้ตอบกับพนักงานได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยการตอบคำถามและแก้ไขข้อกังวล โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ส่วนตัวของแต่ละคน 

ิเริ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน : Copilot วิเคราะห์ข้อมูลจาก Microsoft Viva เกี่ยวกับขวัญกำลังใจและสุขภาพของพนักงาน เพื่อเสนอแนะและดำเนินการริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 

การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน : ค้นหาสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญในองค์กรของคุณได้ Copilot วิเคราะห์ผลการสำรวจและความคิดเห็นของพนักงานจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลจริงกับพนักงานของคุณ และสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ และยังมีการวิเคราะห์เชิงความรู้สึก ซึ่งหมายความว่า Copilot สามารถเข้าใจข้อความได้ ไม่เพียงแค่รับข้อมูลจากตัวเลือกของคำตอบ 

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : สร้างสรรค์แผนการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมาย เพื่อเสริมความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานของคุณ Copilot ช่วยแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการเฉพาะตัว และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทั้งความพึงพอใจและผลลัพธ์จากการทำงานของพนักงาน โดยแนวทางนี้ประกอบด้วย: 

  • วิเคราะห์ช่องว่างทักษะ : ระบุจุดอ่อนของทักษะทั้งในระดับบุคคลและทีม โดยเปรียบเทียบทักษะที่มีอยู่กับความต้องการของบทบาทหน้าที่ และข้อมูลประเมินผลการทำงาน 
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งเอง : จัดเตรียมเนื้อหาการศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรม และทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน 
  • ติดตามผลการพัฒนาและผลลัพธ์ : ติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรมที่มีต่อผลงาน โดยสังเกตการพัฒนาของแต่ละคนตลอดเส้นทางการเรียนรู้ 

ประโยชน์หลัก: ลดอัตราการลาออก 

Copilot ช่วยยกระดับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรโดยรวม

วิเคราะห์ข้อมูลการสรรหาบุคลากร : ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมประสิทธิภาพของช่องทางการสรรหา คำอธิบายงาน และกลยุทธ์การสัมภาษณ์ที่แตกต่างกัน โดยจะช่วยให้ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วิเคราะห์ผลตอบรับจากผู้สมัคร : ระบบสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้สมัครเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร ช่วยชี้จุดที่สามารถปรับปรุงเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้สมัครให้ดียิ่งขึ้น 

โดยสรุปแล้ว Copilot ฏิวัติกระบวนการสรรหาบุคลากร ้วยการทำงานอัตโนมัติ ารวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ละการยกระดับประสบการณ์ของผู้สมัคร ะบบนี้ทำงานร่วมกับชุดโปรแกรม Microsoft 365 ำให้คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ด้อย่างง่ายดาย ่านชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุ้นเคย ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำเทรนด์นวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างราบรื่น 

Microsoft Copilot ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

About Matana Wiboonyasake

Digital Marketing Executive | Aware Group ตั้งใจที่จะส่งมอบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เขียนให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย แม้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาก่อนก็สามารถศึกษาร่วมกันได้ ยินดีที่จะนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจด้านเทคโนโลยี มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะ