fbpx

10 ภาษา programming มาแรงแห่งปี 2023 มีอะไรบ้าง?

10 ภาษา programming มาแรงแห่งปี 2023 มีอะไรบ้าง?

10 ภาษา programming มาแรงแห่งปี 2023 มีอะไรบ้าง?

ภาษา programming ก็เปรียบเสมือนภาษาพูดของคนเรา เมื่อคนเราเรียนรู้ภาษาได้หลากหลายกว่าก็มีโอกาสหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้มากกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน ปัจจุบันภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมต่าง ๆ ก็มีการพัฒนามาอยู่เรื่อย ๆ และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดเทคโนโลยีที่ยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนี้ไปถึงอนาคต โปรแกรมเมอร์จึงต้องอัปเดตความสามารถในการเขียนโปรแกรมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

10 ภาษา programming ยอดนิยมในปัจจุบัน

 

อ้างอิงจาก TIOBE Programming community index หรือเว็บไซต์ดัชนีตัวบ่งชี้ความนิยมของ Programming language โดยที่ทาง TIOBE จะทำการอัปเดตเดือนละครั้ง การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับจำนวนวิศวกรทั่วโลก รวมทั้งเครื่องมือในการค้นหายอดนิยมเช่น Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, Youtube, Baidu ในการใช้คำนวณ  โดย 10 อันดับภาษา Programming  ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

 

     1. Python 

เป็นภาษาที่เป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เนื่องจากเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายและมักจะเป็นตัวเลือกแรกหรือเป็นพื้นฐานของผู้ที่จะเริ่มเรียน ภาษา Python สามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้านทั้ง Data Science, AI & Machine Learning, Web Development, Desktop Application, Network System, Games และอื่น ๆ 

 

     2. C 

C เป็นภาษาที่เรียกได้ว่า เป็นต้นแบบของหลาย ๆ ภาษา ซึ่งเมื่อก่อนการที่จะเริ่มต้นเรียนโค้ดอะไรสักอย่าง ภาษา C ก็จะเป็นภาษาแรก ๆ ที่ถูกแนะนำ และยังบรรจุไว้ในหลักสูตรพื้นฐานของหลาย ๆ ที่อีกด้วย โดยภาษา C จะนิยมใช้ในงานด้าน Operating System (OS), Embedded System, IoT (Internet of Things) และอื่น ๆ 

 

     3. Java 

ธุรกิจที่มีระบบใหญ่ ๆ มักจะใช้ Java เช่น ธนาคาร ใช้เป็นภาษาหลักในฝั่ง Back-end นอกจากทาง web application ที่ภาษา Java มีความโดดเด่น ยังมีทางฝั่ง mobile application ที่เป็นจุดเด่นอีกตัวในการทำ native android app ภาษา Java จึง ได้รับความนิยมในด้านการทำแอปพลิเคชันมากที่สุด 

 

     4. C++ 

C++ คือ ภาษาพัฒนารุ่นใหม่ เป็นอีกหนึ่งในภาษาที่มีประสิทธิภาพ (performance) สูงมาก ๆ มีการทำงานที่ค่อนข้างเร็วมากเมื่อเทียบกับภาษาอื่น โดยมากมักใช้ในงานด้านการพัฒนาเกมส์, Embedded System, IoT และอื่น ๆ 

 

      5. C# 

C# เป็นภาษาที่พัฒนาโดย Microsoft ภายใต้ .NET Framework  เป็นอีกหนึ่งในภาษาที่นำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย  C# นั้นได้รับอิทธิพลมาจากภาษา C และ C++ แต่ว่าได้รับการพัฒนาและเพิ่มเติมคุณลักษณะบางอย่างช่วยให้ภาษามีความทันสมัยและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ภาษา C# มักจะนิยมใช้กับงาน Web Development, Mobile Application, Database Application, Desktop Application เป็นต้น 

 

     6. Visual Basic 

Visual Basic (VB) เป็นภาษารุ่นที่สามในการเขียนโปรแกรมแบบ event-driven programming ภาษา Visual Basic นั้นถูกพัฒนามาจากภาษา Basic ภาษาเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น Visual Basic ได้รับความนิยมในปัจจุบันเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการเขียนโปรแกรมใหม่ โดยมีชุดคำสั่งมาสนับสนุนการทำงาน มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า Controls ไว้สำหรับช่วยในการออกแบบโปรแกรมโดยเน้นการออกแบบหน้าจอแบบกราฟิก Graphic User Interface (GUI) 

 

     7. JavaScript 

JavaScript ได้รับความนิยมไปทั่วโลก JavaScript ถูกใช้ในการสร้างเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้หน้าเว็บมี dynamic มีปฏิสัมพันธ์และการโต้ตอบกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะถูกใช้ร่วมกันกับ HTML และ CSS ที่เป็นผู้นำในฝั่ง Frontend  ปัจจุบัน JavaScript สามารถทำงานได้ทั้งฝั่งBack-end และ Front-end จึงได้รับความนิยมมากขึ้นในด้านการพัฒนาเว็บ ภาษา JavaScript นิยมใช้ในงาน Web Development, Desktop Application และการพัฒนาเกมส์ เป็นต้น 

 

     8. PHP 

PHP ภาษายอดนิยมในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นภาษาประเภท Scripting Language ซึ่งภาษาประเภทนี้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ในไฟล์ที่เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ถึงแม้ PHP จะเป็นภาษาที่ใช้มาอย่างยาวนานแล้วแต่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก PHP สามารถใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต มีความสามารถสูง สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี อีกทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้สำหรับเครื่องมือการสร้างเว็บไซต์อย่าง WordPress และเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

     9. SQL 

SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล (Database) ซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกภาษาหนึ่ง และได้รับการยอมรับในมาตรฐาน American National Standards Institute (ANSI) SQL สามารถใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล SQL Server ไปจนถึงการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ภาษา SQL เป็นภาษาสำคัญในการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้ Data จำนวนมาก 

 

     10. Assembly Language  

Assembly Language คือภาษาโปรแกรมชนิด low-level ซึ่งจะทำงานโดยขึ้นกับรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ “หน่วยประมวลผล” (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Assembly Language เป็นสะพานเชื่อมที่จำเป็นระหว่างฮาร์ดแวร์พื้นฐานในคอมพิวเตอร์กับภาษาโปรแกรมแบบ high-level เช่น Python หรือ JavaScript โดยแปลภาษาโปรแกรมแบบ high-level เป็น Machine language ปัจจุบัน Assembly Language มักไม่ค่อยเขียนโดยตรง แม้ว่าจะยังคงใช้ในแอปพลิเคชันเฉพาะบางประเภท เช่น เมื่อความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานสูงเป็นพิเศษ และนิยมในงานด้านไมโครคอนโทรเลอร์ 

 

 อ้างอิง: tiobe, 9experttraining, pttexpresso, openlandscape. marcuscode, devhub, skooldio, mindphp, investopedia, kiss-hack